Cash hebben, betekent het bezit van losse eurobiljetten en positief staan bij je rekening courant van de bank. Het is ook het beschikbaar hebben van voldoende liquiditeit op momenten dat het even tegenzit, zodat je onverwachte klappen kunt opvangen. Cash is het enige waar je je rekeningen mee kunt betalen. Als je belastingaanslagen, vaste lasten en inkopen niet betaalt, zul je al gauw een deurwaarder ontmoeten en is het snel gebeurt met je zaak. Je kunt dan wel tegensputteren met kreten van: “Ik heb nog hele grote opdrachten uitstaan die veel winst gaan maken”, maar dat helpt niet meer. Cash is het belangrijkste item in een onderneming en de status daarvan dien je continu bij te houden. De liquiditeitsbegroting moet je volle aandacht hebben. Snel zonder voldoende cash zitten, gaat heel eenvoudig. Je kunt het op twee manieren doen: door te weinig geld binnen te krijgen of door te veel geld uit te geven (of allebei). Probeer het zelf maar:

 1. Vertraag maar eens het sturen van rekeningen voor gedane arbeid of voor geleverde goederen.
 2. Ga niet te snel achter een slecht betalende debiteur aan om je geld te krijgen. Het is zo’n aardige man en hij betaalt vast nog wel een keer.
 3. Raak gewoon veel documenten kwijt met betrekking tot gedane werkzaamheden of geleverde goederen.
 4. Vooral geen leverancierskrediet openen bij je bank.
 5. Ga onnodig snel zelf je rekeningen betalen.
 6. Door inkopen te doen in veel te grote hoeveelheden om kortingen te krijgen.
 7. Door grote investeringen te doen, machines of auto’s en te betalen met kasgeld, zonder een leaseconstructie of een lening af te sluiten.
 8. Ga maar eens personeel aannemen dat onvoldoende of slecht presteert.
 9. Je leest nauwelijks de documenten of bekijkt de consequenties niet indien je gevraagd wordt om iets te tekenen.
 10. Je laat anderen nooit tekenen voor geleverde goederen.
 11. Je bent nonchalant met betrekking tot mogelijke diefstal.
 12. Je huurt of koopt onnodig luxe kantoorruimte, waar dat niet nodig is.
 13. Je rijdt een peperdure auto, puur om indruk te maken.
 14. Je bekijkt nauwelijks de liquiditeitsbegroting en houdt die ook niet bij.
 15. Je houdt geen rekening met de driemaandelijkse afdracht van de btw.
 16. Je houdt slecht de resultaten bij van je begroting en planning.
 17. Je neemt een veel te grote opdracht aan die veel inkoopkosten vergt en waarvan de opbrengsten pas maanden later (misschien wel een halfjaar) revenuen opleveren.
 18. Je vraagt de klant niet om bij grote leveringen in termijnen te betalen.
 19. Je doet grote investeringen op basis van beloofde opdrachten terwijl die beloftes nooit waar gemaakt worden.
 20. Je neemt opdrachten aan van slecht betalende klanten of klanten waar je twijfels hebt of die wel zullen of kunnen betalen.