Iemand stelt je aansprakelijk voor iets wat fout gegaan is. Wat nu? Hopelijk heb je een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en los je zo al je problemen op. De verzekering begint met beoordelen of je wel correct verzekerd bent voor de geleden schade en of de aansprakelijkheid al dan niet terecht is. Daarna regelen zij alles met de partij die schade geleden heeft of gaan zij in verweer tegen jouw aansprakelijkheid. Denk er niet te licht over. WA van een privépersoon dekt geen schade die jij maakt als ondernemer. Ook als je thuis appelgebak maakt en verkoopt aan het lokale restaurant ben jij aansprakelijk voor de kwaliteit. Om als kleine ondernemer aansprakelijkstelling te voorkomen, kun je zelf veel doen. Hierbij een aantal praktische tips:

 1. Beroeps- of dienstaansprakelijkheid
 2. Houd je kennis op peil. Zorg voor de juiste opleiding en voor regelmatige bijscholing, ook voor medewerkers of invalkrachten.
 3. Gebruik goede algemene voorwaarden, zoals die van je brancheorganisatie. Daarin staan klip en klaar jouw rechten en verplichtingen en die van de klant, bijvoorbeeld over betaling en aansprakelijkheid. Wil je zelf voorwaarden maken? Prima, maar neem het onderwerp aansprakelijkheid altijd op in je algemene voorwaarden en laat het juridisch toetsen!
 4. Werkgeveraansprakelijkheid
 5. Zorg voor een veilige werkomgeving. Stel een risico-inventarisatie en
  -evaluatie op. Maak op basis daarvan een Plan van Aanpak om risico’s te beperken of weg te nemen.
 6. Controleer of de medewerkers de instructies opvolgen en informeer ze regelmatig. Help ze bij het toepassen en controleer of ze de veiligheidsmaatregelen opvolgen.
 7. Productaansprakelijkheid
 8. Zorg dat je precies weet bij wie je koopt en waar je producten vandaan komen. Maak kennis met de producent en ga kijken in de fabriek of leverancier. Controleer de kwaliteit van de producten die jij koopt. Jij bent eindverantwoordelijk voor het product dat jij verkoopt.
 9. Maak goede afspraken met je leveranciers. Leg alle afspraken vast in heldere contracten en verbind er goede inkoopvoorwaarden aan.
 10. Borg je productieproces. Controleer je product van a tot z tijdens het productieproces. Zorg voor een gecertificeerd kwaliteitssysteem.
 11. Lever een duidelijke handleiding bij je producten. Zet daarin vooral in wat de klant NIET met het product mag en moet doen.
 12. Wees extra alert bij export buiten de EU. In de Verenigde Staten en Canada zijn de schadeclaims erg hoog. Bedenk vooraf of je het risico van aansprakelijkheidstelling kunt en wilt nemen.