Het is van essentieel belang dat je een toprelatie onderhoudt met je leveranciers. Je hebt elkaar hard nodig want zonder hen ben je niets. Dat dient dus topprioriteit te zijn en te blijven. Het is daarbij van belang dat je elkaar mag en vertrouwen geeft. Daarom is het  nuttig om bij je leverancier op bezoek te gaan en hem te leren kennen, ook al woont hij in Japan. Vertrouwen is goed maar zorg wel dat alle afspraken zwart op wit staan en vergeet niet: alle afspraken.

Hier volgen tips hoe om te gaan met je leverancier:

  1. Maak contractuele leveringsafspraken. Dat kan op een heleboel gebieden. Bijvoorbeeld welke producten eronder vallen, de beloofde levertijden, een voorrangsbehandeling, garanties of betalingskortingen. Ook een langere betalingstermijn dan gebruikelijk is kan voor jou van belang zijn en een leverancier die vele malen groter is dan jij kan daarin flexibeler zijn. Hij krijgt daar een nieuwe klant met potentie voor terug. Ook is het handig om een leverancierskrediet af te spreken.
  2. Maak zakelijke afspraken over de kwaliteit van de te leveren producten en wat de consequenties zijn indien het geleverde niet aan de (afgesproken) eisen voldoet. Wat als het te laat geleverd wordt? Het kan zijn dat het eerder stuk gaat, dat kleur, vorm of prestaties niet naar wens zijn of het moet te vaak gerepareerd worden. Allemaal zaken die vooraf duidelijk moeten zijn.
  3. Maak duidelijke afspraken over intellectuele eigendommen. Jij maakt bijvoorbeeld een computerprogramma en krijgt daarvoor betaald. Het geeft veel problemen om uit te zoeken wie eigenlijk de juridische eigenaar is. Hetzelfde geldt voor muziek, manuscripten of recepten.
  4. Overige afspraken zijn bijvoorbeeld de aanvang en opzegtermijn van de overeenkomst, de termijn van de afspraak, de inkoopmarges en het recht van retour. Ook de regels omtrent terugbetaling van een betaalde borg moeten doorgesproken worden. Zorg dat de leverancier zich aan zijn afspraken houdt.
  5. Indien je een totaal nieuw product op de markt brengt, kan het interessant zijn om een wederzijdse deal te maken waarbij je belooft exclusief van hem af te nemen en de leverancier belooft dat zijn relaties uitsluitend via jou kopen. Een voorbeeld? Denk aan de deal tussen Microsoft en Intel processors.
  6. Allianties met je toeleveranciers zijn altijd nuttig, zelfs met collega’s. Betaal op tijd en houd je aan je afspraken. De naam van je onderneming is snel beschadigd en je weet natuurlijk ook wel dat imagoschade een lange tijd nodig heeft om te herstellen. Als jij je afspraken niet naar behoren nakomt, zullen ook collega-leveranciers niet meer aan jou willen leveren.
  7. Je leverancier is voor jou van levensbelang! Zorg daarom dat je een ondernemer van je woord bent en dat men altijd op je kan rekenen. Ook als een leverancier jou een keer om een dienst vraagt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een demonstratie moet geven met jouw product om zijn grondstof aan te bevelen.
  8. Sluit je aan bij de vereniging van afnemers van je leverancier. Je leert veel van hen en zo kun je ook jouw ervaringen delen. Houd niets voor jezelf. Je zit met zijn allen in hetzelfde schuitje!