Om een gezonde onderneming te hebben, dien je niet alleen voor een redelijke omzet te zorgen maar vooral voor een goede marge/winst. De totale winst is van twee factoren afhankelijk. Voldoende omzet en beperkte kosten, want marge (winst uit onderneming) is tenslotte omzet min de kosten: W = O – K. Om beter te draaien, kun je actief drie dingen doen:

  1. meer omzet maken
  2. een hogere verkoopprijs per product vragen
  3. de kosten verlagen

Bij aanvang is zo min mogelijk kosten maken van essentieel belang om te overleven maar ook later als de zaak goed draait kan het van strategisch belang zijn om de kosten binnen de perken te houden. Vergeet niet dat het veel eenvoudiger is om kosten te verlagen dan om de omzet te verhogen en dat voor iedere euro die je minder aan kosten maakt, je vijf euro minder omzet hoeft te boeken (te verkopen). Aandachtspunten voor het verlagen van je kosten:

  1. Een eerste vereiste is inzicht in de kosten. Dat kan alleen van nut zijn als je een heldere kijk hebt op alle gemaakte kosten, ook per kostensoort, bijvoorbeeld marketing-, productie-  en/of verzendkosten. Het liefst ook per productsoort, indien je meerdere producten verkoopt. Kostencijfers dienen regelmatig en tijdig beschikbaar te zijn en automatisch uit je boekhoudsysteem of boekhouder te komen rollen.
  2. Alleen als je goed inzicht hebt verkregen in alle kosten kun je actief sturen op de kosten. De vergelijking tussen de voorgaande maanden en de huidige cijfers geven je waardevolle informatie om te sturen. Belangrijk is ook de ontwikkeling van die cijfers ten opzichte van de verwachting maar ook hoe dragen de diverse diensten of producten bij aan het bedrijfsresultaat?
  3. Kosten beheersen door met beleid in te kopen. Afspraken met leveranciers maak je door eerst te dealen en daarna pas te bestellen en niet andersom. Zorg voor een efficiënt inkoopsysteem waarin je alle orders registreert.
  4. Twee soorten kosten. Maak onderscheid tussen variabele en vaste kosten. Variabele kosten lopen mee met de omzet. Minder omzet betekent minder variabele kosten. Vaste kosten zijn redelijk vast en lopen niet mee met de omzet. Autokosten, afschrijvingen, energie, huur en dergelijke blijven iedere maand hetzelfde, maar vormen wel een risico als de omzet lager uitvalt. Als je een maand ziek bent, gaan deze kosten wel gewoon door!
  5. Om de beoogde omzet te halen, dienen de kosten eerst begroot te worden. Daarna moet die begroting wel volgens plan uitgevoerd worden. Vergeet niet om de cijfers niet alleen regelmatig te evalueren maar waar nodig ook aan te passen. Het is vooral zaak dat je voldoende durf hebt om in te grijpen indien dat nodig is!

Conclusie: Het is een kunst om uitsluitend die kosten te maken die nodig zijn om de gewenste omzet en winstresultaten te behalen.