Niemand vindt het leuk om belasting te betalen maar het is niet zo dat de fiscus voortdurend roet in het eten gooit van de hardwerkende zzp’er. Wie zich goed laat informeren, vindt mogelijkheden om diezelfde fiscus als medefinancier voor zijn karretje te spannen. Je boekhouder zal je natuurlijk wijzen op de mogelijkheden van belastingverlaging door een professionele belastingopgave te doen. Er liggen ook goede mogelijkheden om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen, ja, zelfs voor belastingvermindering. Je boekhouder/accountant en bij grotere bedrijven de fiscalist kunnen je hier meer over vertellen. Er zijn twee voordelen te halen:
Uitstel van belastingbetaling. Het gaat hierbij niet om het prijsgeven van belasting maar slechts om het verschuiven van de heffing naar latere jaren, zie punt een tot vier. Belastingvermindering. In dit geval gaat het om het definitief kwijtschelden of verminderen van de aanslag. Voor mogelijkheden zie punt vijf tot tien.

  1. Verrekening van verliezen De onderneming mag verliezen verrekenen met de winst van de twee voorafgaande jaren. Als op deze wijze het verlies niet geheel goed gemaakt is, kan het overblijvende deel worden verrekend met de winst van de volgende zes kalenderjaren.
  2. Vervroegde afschrijving maakt het mogelijk de helft van de afschrijvingswaarde van bedrijfsmiddelen in twee jaar vervroegd af te schrijven.
  3. Vervangingsreserve maakt het mogelijk de winst bij verkoop van bedrijfsmiddelen die binnenkort vervangen worden, reeds te reserveren en bij vervanging af te boeken op de aanschafprijs van de nieuwe bedrijfsmiddelen.
  4. De fiscale oudedagsreserve stelt de zelfstandige ondernemer in de gelegenheid jaarlijks een percentage van de brutowinst of het bruto-inkomen te reserveren voor de opbouw van een oudedagsreserve. Dit zal het netto-belastbare inkomen drastisch verlagen. Je zet dus een bedrag opzij voor de opbouw van je pensioen. Dit sparen voor later is alleen uitstel van betaling want je betaalt belasting als je je pensioen opneemt.
  5. Meewerkbeloning bij eenmanszaak Werkt je partner parttime mee (zelfs al is het maar een paar uur ’s avonds), dan kun je haar een meewerkbeloning toekennen. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen, schoonmaak of administratie. De kosten zijn aftrekbaar van de winst van de onderneming. Indien ze geen andere inkomsten heeft, mag ze zelfs 6500 euro ontvangen zonder inkomstenbelasting te betalen.
  6. Zelfstandigenaftrek geldt voor alle kleine zelfstandigen (in welk beroep dan ook). Voor 2021 mag een maximaal extra inkomensaftrek van 6.670 euro worden toegepast. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen.
  7. Investeringsaftrek maakt het mogelijk een bepaald percentage van de aanschaf van bedrijfsmiddelen ten laste van de winst te brengen. Je moet denken gedurende twee jaar aan acht procent.
  8. Btw terugvragen Wanneer een debiteur oninbaar is en de factuur langer dan een jaar openstaat, mag je de btw terugvragen via de omzetbelasting. Let op: dit mag slechts tot een jaar na de opeisbaarheid.
  9. Oriënteer je op een BV Veel ondernemers twijfelen over een eenmanszaak of een BV. Dikwijls is het niet eenvoudig om tot zo’n besluit te komen. De oplossing is een ‘intentieverklaring’ op te stellen. Indien je dat tijdig doet, kun je met terugwerkende kracht fiscale faciliteiten benutten. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.
  10. Middelen De omzet en de belastingaanslag varieert per jaar. Het middelen van een drietal jaren kan een mooie besparing opleveren. Let op: je kunt een boekjaar slechts eenmaal bij een middeling betrekken.