Als optimist heb je de neiging om alles van de beste kant te beschouwen. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord optimum, wat het beste betekent. Het wil zeggen dat een optimist altijd het beste wil zien. Of iemand een optimist is, wordt vooral bepaald door hoe hij op problemen reageert. Problemen hebben drie factoren. Is een probleem:

  • permanent of tijdelijk
  • allesomvattend of specifiek
  • persoonlijk of door anderen veroorzaakt?

Pessimisten denken dat een probleem lang zal duren, hun hele leven beïnvloedt en dat het vooral te wijten is aan de omstandigheden of anderen. Optimisten redeneren juist andersom. Zij denken dat ellende maar een tijdje duurt en vinden vaak dat de problemen voornamelijk aan henzelf te wijten zijn. Pessimisten zijn goed in het opbouwen van schuldgevoel, terwijl optimisten juist een positief zelfbeeld weten op te roepen. Daarom presteren ze meestal beter, zijn ze productiever, tevredener en gelukkiger, zowel zakelijk als privé. Er zitten ook nadelen aan optimisme. Het is namelijk niet altijd realistisch om ervan uit te gaan dat alles goed zal komen. Gelukkig kunnen ze beter met tegenslagen omgaan. Daarentegen valt bij een pessimist het leven vaak mee terwijl de optimist sneller in de problemen komt door te hoge verwachtingen. Een belangrijke eigenschap van optimisme is dat het geen karaktertrek is maar een instelling. Het zit in het leven van optimisten evenveel tegen als bij pessimisten maar ze tonen in momenten van tegenslag, verdriet en pech veel meer veerkracht. Optimistisch denken motiveert je om het bij tegenslagen langer vol te houden en naar oplossingen te zoeken in plaats van bij de pakken neer te zitten.

Hier lees je tips om er weer tegen te kunnen:

  1. Verander je gewoonten en je manier van denken. Routine zet je hersenen in een sluimerstand. Het zorgt dat je brein minder flexibel wordt. Door een bepaalde positive denkwijze toe te passen kun je jezelf die denkwijze eigen maken.
  2. Doe eens wat anders. Probeer drie minuten te glimlachen. Je hersenen maken geen onderscheid tussen een glimlach die gemaakt of origineel is. Door lichamelijke veranderingen kan je je denkwijze veranderen.
  3. Zoek verhalen van succesvolle mensen en spiegel je aan hen. Stel je voor als de persoon die mogelijkheden ziet en de hindernissen overwint en niet andersom.
  4. Zoek iedere dag positieve elementen in alledaagse of gewone ervaringen.
  5. Houd niet alleen een succesdagboek bij maar beschrijf ook de gebeurtenissen in je leven waar je gefaald hebt of slachtoffer werd. Bedenk een alternatieve manier voor een betere toekomst.
  6. Stel jezelf de vraag: HOE kan ik succesvol worden in plaats van WAAROM hebben anderen wel succes en ik nog steeds niet? Laat je niet verlammen door angst, verdriet of frustratie.

Maak dus van ”Ik zou moeten starten: Ik ga starten”. Maak van “Waarom zou ik”, gewoon “Waarom niet?”