Overal om je heen zie je kleine ondernemingen die kort of soms al lang succesvol in de markt opereren. Dat doen ze door iets te verkopen. Het inkomen is de beloning voor geleverde prestaties. Een werknemer ontvangt zijn loon omdat hij zich voor zijn werkgever inspant, door bijvoorbeeld een hotelkamer schoon te maken of namens een cliënt een procedure bij de rechtbank te voeren. Zelfstandigen, zoals zzp’ers, verdienen hun inkomen met de fabricage van producten, die voorzien in de behoeften of door het verlenen van diensten, bijvoorbeeld door het maken van zilveren sieraden of het verlenen van thuiszorg bij ouderen. De winst is de gefactureerde omzet over het jaar, minus de gemaakte kosten. Herken je de zes inkomensbronnen?

  1. Het verhandelen van producten. Dit kan zijn via de verkoop aan een klant (de eindgebruiker), via een winkel of marktkraam. Handel is ook de levering aan de verkoper of winkelier (tussenhandel of groothandel). Voorbeeld: Centraal Boekhuis.
  2. Je produceert iets wat geld waard is. Je bouwt een huis, bakt appeltaart of maakt als beeldhouwer een prachtig beeld.
  3. De kennis die iemand bezit, heeft commerciële waarde. Er is een externe partij, zijnde een bedrijf dat of particulier die er geld voor over heeft om van die kennis gebruik te maken. Voorbeeld: een advocate, een huisarts of een huiswerklerares.
  4. Dienstverlening. De ene partij levert een dienst aan de andere partij. De ondernemer biedt iets aan waar een externe partij behoefte aan heeft. Voorbeeld: een kapster die haar knipt of iemand die voor een ander de administratie doet of de auto repareert.
  5. Ideeën verkopen. Iemand bedenkt bijvoorbeeld een formule voor een nieuw televisieprogramma (een format) en dat slaat aan. Voorbeeld: Big Brother.
  6. Bekendheid. Society personen zijn waardevol, doordat ze bekend zijn uit tv- programma’s of uit de roddelbladen.

Er bestaan ook combinaties van de verschillende vormen.

BELANGRIJK!. Alles wat je verkoopt valt weliswaar onder een van bovengenoemde categorieën maar als je goed kijkt, zie je dat je eigenlijk alleen maar tijd verkoopt. Tijd die jij besteed aan hetgeen je uiteindelijk levert: de uren die een componist besteedt aan het componeren van een nieuw reclamedeuntje, de minuten die de kapster aan het knippen is en de uren die de advocaat steekt in een bepaald dossier. In plaats van verkopen van spullen of kennis, verkoop je tijd. Was er geen oud spreekwoord dat zegt:

‘TIJD IS GELD’?   Let op: De volgende regels zijn de belangrijkste van dit blog. Herlees deze een paar maal goed door om het je eigen te maken.

 Hoe je tijd in geld kunt omzetten. Het is essentieel om te onthouden dat onafhankelijk van welk type product je verhandelt, je alleen maar tijd, tijd en nog eens tijd verkoopt. Veel starters, maar zelfs ervaren ondernemers vergeten dat nogal eens of beseffen niet dat tijd geld betekent. Ze geven daarom veel te gemakkelijk tijd weg. Klanten vragen: “Kunt u dit er ook nog even bij doen?” Met andere woorden: “Ja, dit is zoals we het hadden afgesproken, maar kan dit of dat nog even gewijzigd worden voor dezelfde prijs?”

Het is uiteraard prima maar realiseer je daarbij wel dat alle tijd die je weggeeft puur geld is, want tijd is oh zo kostbaar. Hier kan niet genoeg op gehamerd worden! Het is een van de redenen waardoor starters razendsnel in de financiële gevarenzone komen. Grotere bedrijven worden afgerekend op hun ROI, Return On Investment, ofwel wat levert een investering mij jaarlijks op? Als je echter succesvol ondernemer wilt zijn, dan is het allerbelangrijkste om je ROTE in de gaten te houden. Waarschijnlijk heb je er nooit van gehoord, omdat het op een HBO of universiteit niet wordt onderwezen.  Het staat voor Return On Time and  Energy. Het is je enige inkomen en je kunt het je niet veroorloven dat zomaar gratis (in juridische taal ‘om niet’) weg te geven. Het is de tijd en energie die je erin steekt! Als je andere zelfstandigen spreekt, hoor je dikwijls dat een groot deel van hen meer uren maakt dan een gemiddelde werknemer. Dat kan een gevaar zijn en dien je goed te onderkennen. Geef zo min mogelijk tijd weg!       Voorbeelden: “O, dat maak ik er wel even bij. Ik breng het wel even bij u thuis. Komt u morgenochtend maar even langs. Dan zal ik het uitleggen. Waarom zijn de inkomsten bij advocaten of fiscalisten en accountants zo hoog? Omdat ze per minuut afrekenen en zich daar ook aan houden. Iedere minuut is kassa.