Een eigen thuiswerk-business runnen zou vrijwillig moeten kunnen en geen verplichting moeten zijn. Leuk werk en redelijk verdienen zijn daarom de minimale eisen die je je kunt stellen en dat natuurlijk bij een geloofwaardige firma die te vertrouwen is. De werkelijkheid is anders en er zijn nogal wat vreemde snoeshanen bij. Daarom is het zaak serieus tijd te investeren in het vooronderzoek naar je potentiële opdrachtgever(s) voor thuiswerk. Die tijd zal je geld meer dan waard blijken te zijn.

Ga het volgende doen indien je overweegt om thuiswerk aan te nemen!

  1. Doe een backgroundcheck naar het bedrijf waar je mee in zee wilt gaan. Teken niets voordat je de K.v.K. hebt gecheckt en eis alle informatie zwart op wit.
  2. Vraag ook andere zelfstandigen die in soort business opereren of het werkelijk rendeert of dat het ze juist geld kost. Ze zullen dat niet gemakkelijk erkennen maar tracht toch achter de waarheid te komen!
  3. Er zijn belangrijke vragen die jij voor elk soort thuiswerk aan het bedrijf dient te stellen. Vooral de totale (aanloop)kosten maar ook met welke kosten je geconfronteerd wordt indien je niet verkoopt!
  4. Wat doe je bijvoorbeeld met de onverkochte producten die over datum zijn of een verouderde versie die onverkoopbaar is geworden? Nemen ze die terug en hoe zit dat met de betaling?
  5. Vraag op welk moment ze je uitbetalen en wat de condities zijn bij ziekte etc. Hoeveel ontvang je terug van je investering en hoelang duurt het voordat je nettowinst maakt?
  6. Verdiep je niet in bedrijven die niet op voorhand bereid zijn je duidelijk en open informatie te verstrekken.
  7. Werk niet voor niets. Het rijk heeft een minimumloon vastgesteld, evenals arbeidsomstandigheden. Reken je offerte om in loon en laat je niet verleiden akkoord te gaan met mindere condities.
  8. Vergeet geen belasting terug te vragen. Als je met weinig thuiswerk begint, is de kans groot dat je belasting terugkrijgt door de zelfstandigenaftrek.

Alle bovengenoemde zaken zullen je juridisch sterker maken in het geval dat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet. Een bedrijf met een goede reputatie zal met jouw vragen geen moeite hebben. Als je niet goed je huiswerk doet en je te haastig een besluit neemt en je ergens instort (je wordt begraven onder beloftes) gooi je je huidige en toekomstige gezinskapitaal te grabbel. Neem de tijd om uit te zoeken of deze activiteit de juiste keuze is voor jou en je gezin.