Een bedrijfje runnen lijkt eenvoudiger dan het is. Er moet aan veel eisen voldaan worden wil je er goed van kunnen leven. Om een bedrijf (ook een één-mans bedrijf) optimaal te laten functioneren zijn een aantal zaken nodig. We noemen ze letterlijk en figuurlijk de Plus- punten. Het betekent echt meer dan alleen Punten.

Het zijn de zes P’s van PRESTEREN.

  1. People Het is de man of vrouw (of zijn personeel) die de tent runt en dient aan alle eisen van zelfstandig ondernemen te voldoen. Hij moet kunnen verkopen, de markt kennen en creatief zijn. Qua persoonlijkheid en karakter passen bij de marktvraag. Een schichtige jurist of een boerin met nagellak gaat niet werken. Vakkennis en persoonlijkheid moeten passen bij de onderneming.
  2. Product Het dient aan alle kwaliteitseisen te voldoen en de markt moet er duidelijk behoefte aan hebben. Jouw product of idee kan subliem zijn maar als het 10 jaar geleden aangeslagen is maar nu niet meer in de belangstelling staat levert dat weinig op, net zo min als een idee waar de tijd nog niet rijp voor is.
  3. Price De juiste prijs is wat de klant er voor over heeft en waarbij je een gezonde marge kunt maken. Bedenk daarbij dat je bij een lage prijs meer omzet maakt en bij een hoge prijs meer marge. Vergeet echter niet dat als je een erg lage prijs berekent men je niet serieus zal nemen en men ook de kwaliteit zal wantrouwen
  4. Proces Het proces houdt hier in de wijze van marketing, van acquisitie, van verkoop en planning, van organisatie enz. Hoe is je productieproces georganiseerd?  Zelf aanmodderen of heb je het uitbesteed? Hoe efficiënt of effectief run je je bedrijf?
  5. Profit Als je de zaken goed op de rit hebt levert jouw activiteit een behoorlijke marge op en indien je de kosten goed in de hand houdt ook een behoorlijke dosis winst. De netto winst is afhankelijk van drie factoren: De omzet, je gemaakte kosten en de prijs die je voor je advies of product ontvangt. Bedenk goed dat je werkt om een klant te helpen en om marge te boeken en niet om omzet te maken
  6. Progress Als je met de vijf bovengenoemde punten allemaal een ruime voldoende scoort en je content bent met je onderneming is er nog een P waar je heel goed op dient te letten: Vooruitgang/groei/progressie. Stilstand betekent achteruitgang. Een bedrijf dat niet groeit is ten dode opgeschreven. Vergroot je marktterrein, je regio, biedt meer producten aan of verbreed je werkterrein. Maak je producten ook voor andere markten interessant of ga nog efficiënter werken en verlaag de inkoopkosten (misschien meer uitbesteden?)