Beslissen is voor een groot aantal personen een moeilijk proces. Bij ondernemen is dat niet anders maar je ontkomt er niet aan. Een groot deel van de mensheid ziet erg op tegen het nemen van beslissingen en stelt deze dan ook uit. Dikwijls blijkt achteraf dat een beslissing helemaal niet genomen hoefde te worden. Daar ontkom je echter niet altijd aan en soms moeten er keuzes gemaakt worden. Auto of kantoor aanschaffen, welke verkoopprijzen hanteren enz.? Als je als zzp’er start, zal je veel beslissingen zelf moeten nemen en niet meer met een team. Houdt angst voor een verkeerde beslissing je tegen? Waarschijnlijk is zo’n vrees totaal ongegrond. Er blijven echter wel vragen: Hoe overkom je een desastreuze keuze en hoe beperk je de gevolgen? Wat worden de financiële consequenties die je niet had kunnen voorzien en bezit je voldoende financiële kennis om de gevolgen van een verkeerde keuze te overzien? Een beslissingsmodel ziet er als volgt uit:

 • Vaststellen probleem/wens
 • Vaststellen alternatief
 • Evaluatie alternatief
 • Nemen van een besluit

Probleem opgelost? Nee? Terug naar vaststellen probleem. Hier volgt een aantal punten dat je moet weten voordat je grote besluiten neemt:

 1. Beoordeel en evalueer de situatie die een beslissing behoeft op zijn prioriteiten en concludeer hoe snel een besluit genomen moet worden.
 2. Vraag adviezen aan adviseurs of praat met personen die voor dezelfde beslissing stonden zodat je kunt leren van hun ervaringen, zowel mislukkingen als successen.
 3. Wat zijn de meetbare doelen die je wilt bereiken door nu een besluit te nemen?
 4. Bekijk de consequenties die een beslissing tot gevolg hebben. Binnen welk tijdsbestek moet er beslist worden en wat zijn de eventuele risico’s.
 5. Wat zijn de langetermijngevolgen van keuzes A of B ?
 6. Wat gebeurt er als er geen beslissing genomen wordt? Hoe groot wordt de schade en zou je die kunnen overleven? Wat zijn de consequenties en de gevolgen?
 7. Bekijk goed de betrouwbare adviezen en luister vooral net zo goed naar je intuïtie. Doe geen dingen waar je gevoel niet achterstaat.
 8. Welke belangrijke beslissingen moeten nu genomen worden en welke kunnen wachten met hetzelfde resultaat?
 9. Bekijk alle beschikbare opties. Stel eisen aan de criteria en reduceer deze tot twee mogelijkheden. Dat maakt de keuze een stuk eenvoudiger. Bekijk goed wat de gevolgen zijn bij het maken van een verkeerde keus.
 10. Voldoet je besluit aan de verwachtingen of is het eigenlijk een noodoplossing en zou je het achteraf anders gedaan hebben?
 11. Zorg voor een uitgebreide evaluatie nadat de beslissing is gevallen en de uitkomst zichtbaar is geworden. Wat kun je van deze evaluatie leren voor besluiten die je in de toekomst neemt?