Om te slagen als ondernemer moeten we bij voorkeur de volgende items bezitten:

 • feitenkennis: dit is de inhoudelijke kennis
 • ervaringskennis: Is het in de praktijk kunnen uitvoeren
 • talent: Wij hebben bepaalde (aangeboren) eigenschappen waar we in verhouding sterker in zijn dan anderen

We noemen dit talenten. Op school wist jij al snel dat je geen talenknobbel had, maar wel muzikaal was. Met talent gaat het je gemakkelijk af en je hebt er ook lol in en je maakt het je snel en gemakkelijk eigen. Je weet natuurlijk ook dat er eigenschappen zijn waar jij minder goed in bent, je zwakkere punten. Het zijn die dingen die je liever niet doet. Je ego krijgt er heus geen deuk van. Bij de talenten die je wel denkt te hebben (bijvoorbeeld: voetballen, moppen vertellen of pianospelen) doe je je best om deze te ontwikkelen maar ook dat lukt niet altijd. Niet zo leuk maar jammer dan. In dat geval heb je je talent iets te hoog ingeschat. Als je iets minder goed kunt, ben je daar zwak in, wat letterlijk betekent: alles wat een maximale prestatie belemmert. Het ontbreekt je aan bekwaamheid. Maak je echter alleen zorgen om die zwakheden die er toe doen. De rest mag je gewoon negeren. Natuurlijk tracht je je te verbeteren maar dat is niet altijd succesvol. Concentreer je daarom op je sterke punten en tracht de zwakke kanten te negeren of te compenseren.

Tips om met je zwakheden om te gaan:

 1. Herken je talenten en zwakheden voor zover ze er toe doen. Maak van het ontdekken en benutten van je talenten een levensdoel.
 2. Leer goed je zwakheden kennen en wees je bewust van de beperkingen die je daardoor hebt. Dat kan zijn: gebrek aan talent, kennis of aan vaardigheden.
 3. Maak optimaal gebruik van al je talenten. Buit ze uit en cultiveer ze.
 4. Blijf focussen op wat je het beste kunt en negeer je zwakheden.
 5. Zorg dat je je verbetert: harder werken, extra scholing en praktijkervaring/oefening
 6. Zorg voor een ondersteuningssysteem. Omzeil je probleem, doe het op een totaal andere manier of laat het aan anderen over.
 7. Maak dubbel gebruik van je sterke punten om je zwakke kanten te compenseren.
 8. Zoek een partner, coach of adviseur die je zwakheden kent of die jou kan aanvullen.
 9. Wees creatief en zoek naar manieren om je zwakheden te omzeilen of te maskeren.
 10. Wees gewoon eerlijk. Jezelf voor de gek houden, gecombineerd met een eigen onderneming is een dodelijke combinatie.
 11. Als door je zwakheden het ondernemen niet goed gaat, stop er dan mee. Je verliest veel tijd, geld en zelfvertrouwen en het levert je bovendien niets op.

Hard werken haalt het op talent als het talent weigert hard te werken. Taras Brown