Adverteren is nog steeds de meeste gebruikte vorm van reclame. Of je dat nu doet via een advertentie in de media, op een website of gratis zoekertje. Misschien kies je voor de Plus, Nieuwe Revue of ander medium of zelfs paginagroot in een dagblad. Je maakt jezelf bekend. Het allerbelangrijkste daarbij is dat je de juiste media gebruikt. Adverteren kost veel geld. Belangrijk is het om dat efficiënt te besteden. Je kent precies je klant en hopelijk weet je die ook te vinden. Nog belangrijker is dat die potentiële klant jouw weet te vinden! Het is dus een hele kunst om uit te vinden wat het perfecte medium voor je is om zoveel mogelijk response tegen zo laag mogelijke kosten te krijgen. Sommige ondernemingen drijven vrijwel geheel op hun advertentiecampagnes terwijl anderen heel selectief en kleinschalig werken en het medium uitsluitend gebruiken als ondersteuning van hun direct mailcampagnes of het helemaal zonder doen. Wat je ook doet, het kost altijd geld, meestal veel geld. Nagaan hoe succesvol je bent is een eerste vereiste en blijven kijken of het ook anders en beter kan. Een effectievere tekst, een andere kleur, een meer opvallende frissere uitstraling, een kleiner formaat, frequenter plaatsen? Keus genoeg. Als je nu vraagt of er ook regels zijn bij het schrijven van een advertentie dan is helaas het antwoord: die bestaan niet. Alles is geoorloofd en grote creativiteit is gewenst. Er zijn vanuit de ervaringen wel een aantal basisregels die aantonen welke advertenties wel en welke niet werken. Hier volgen een aantal tips (en geen regels) die bewezen hebben te werken. We noemen ze geen vaste regels want soms werkt het tegenovergestelde ook!

  1. Menselijke afbeeldingen vallen als eerste op, maar ook dieren krijgen veel bekijks. Natuurlijk mag een foto van een product getoond worden maar alle ogen zijn primair gericht op een afbeelding (liefst met gezicht).
  2. Men leest eerst de kopregel. Na het bekijken van de foto is het vooral deze regel die de aandacht krijgt en gelezen wordt. Het moet een heel aantrekkelijk en opvallend tekstelement worden. Zorg vooral dat de voordelen en de naam van het product of bedrijf erin voorkomen.
  3. Laat de kopregel spreken! Het is belangrijker een langere sprekende regel te tonen dan een nietszeggende korte zin (al kost die minder). De mooie lay out lijkt soms belangrijk en qua stijl wellicht aan te raden maar de tekst blijft nummer één. Je advertentie valt of staat met de kopregel.
  4. Tussenkopjes zijn onontbeerlijk. Ze bevorderen het doorlezen en houden zo de aandacht vast. Ze zorgen ervoor dat je de belangrijkste voordelen en argumenten benoemt en daarmee zorg je ook dat men de hele advertentie uitleest.
  5. Uitsluitend een positieve tekst-ingang werkt. Breng altijd goed nieuws. Natuurlijk breng je een oplossing voor een probleem maar door het probleem te beschrijven klinkt het negatief. Schrijf niet in de kopregel: “ook steeds last van een zachte fietsband?” maar breng de blijde boodschap: “nooit meer een zachte band met de Alfaband”.