Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechtsgebieden. Zo kennen we het portretrecht, het merkenrecht, het auteursrecht, het octrooirecht, het kwekersrecht, het modellen- en ideerecht. Het zijn rechten die jou als eigenaar het exclusieve recht geeft op het maken of verkopen van een product of het gebruik maken van een idee. Dit houdt in dat zonder jouw toestemming het gebruik door anderen strafbaar is. Omdat op het web bijna alles te vinden maar ook eenvoudig te kopiëren is is het van belang dat je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt om je afdoende te beschermen tegen ongewenste diefstal. Ook het gebruik van een exclusieve handelsnaam is beschermd (opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel). Je beschermen is niet moeilijk maar wel noodzakelijk.!

Hierbij geven we een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn om jou te beschermen tegen diefstal van je intellectuele eigendommen:

  1. Geheimhouding Laat iedereen die je voortijdig informeert over je vinding zonder uitzonding een waterdichte geheimhoudingsverklaring tekenen. Ook investeerders, accountants, kennissen of andere geïnteresseerden.
  2. Registreer op tijd  Elk recht op intellectueel eigendom vraagt om een andere aanpak. Auteursrecht en recht op je handelsnaam ontstaan automatisch, maar octrooi-, model- en merkrecht moeten worden vastgelegd. Vraag advies en doe dat zo vroeg mogelijk.
  3. Vergaar bewijsstukken Leg zo veel mogelijk vast (met datum) zodat je kunt bewijzen dat jij het ontwerp als eerste gemaakt hebt en daardoor de rechthebbende bent. Bewaar alle documenten die dat bewijs kunnen staven, zoals ontwerptekeningen en laat deze tekenen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of door een advocaat of notaris vastleggen.
  4. Hou je uitvinding geheim Je ontwerp moet nieuw zijn ten opzichte van wat er al bestaat en niet bekend zijn bij derden. Praat er zo min mogelijk met anderen erover. Laat daarom de rechten vastleggen voordat je je idee of uitvinding deelt.
  5. Maak schriftelijke afspraken Indien een derde partij een tekening, ontwerp of onderdeel voor je maakt, zorg dan voor goede contractuele afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Deze gaan namelijk niet automatisch naar de opdrachtgever. Dit geldt ook voor samenwerkingsovereenkomsten.
  6. Treed op tegen inbreuk Je beschermt je rechten niet voor niets. Ga dus ook tot actie over indien er inbreuk op wordt gemaakt. Als je passief blijft en niets doet kun je die rechten ook verspelen. Bij inbreuk kan binnen enkele dagen een verbod worden verkregen. Zelfs zonder dat de inbreukmaker wordt geïnformeerd. Dreigen met een advocaat betekent al snel een schikking. Ga je werkelijk naar de rechter, dan betaalt de verliezer de proceskosten.

Meer informatie vind je bij auteursrecht.nl en de Dienst Intellectuele Eigendom, KMO Middenstand