Wie als aspirant-ondernemer voor het eerst gaat trouwen of samenwonen moet samen ook voor het eerst betalingen doen of nog erger: ze gaan samen verplichtingen aan. Omdat duidelijke afspraken belangrijk zijn voor een goede relatie is het belangrijk een aantal financiële zaken goed te regelen.

Hier tref je de tips om te besparen en geldzaken in goede banen te leiden:

  1. Houd zakelijk en privé strikt gescheiden. Betaal de zakelijke kosten of inkoopfacturen uitsluitend via je zakelijke bankrekening en laat zakelijke inkomsten nooit binnenkomen op je privérekening. Vergeet ook niet zakelijk te tanken met je zakelijke bankpas.
  2. Scheid privé en gezamenlijke zaken. Het samen regelen van je financiële zaken lukt het best als je duidelijke afspraken maakt over wat er valt onder gezamenlijke kosten en wat onder persoonlijke kosten. Het is handig om de vaste lasten (zoals de huur of hypotheek, energiekosten, watergebruik, belastingen en boodschappen) goed in kaart te brengen zodat je daar een gezamenlijk bedrag voor apart legt. Je kunt ervoor kiezen dit bedrag gelijk te verdelen maar als de één een hoger inkomen heeft dan de ander is het ook mogelijk om de kosten in verhouding te verdelen.
  3. Automatiseer de betaling van je vaste lasten. De volgende stap is het automatiseren van betalingen van vaste lasten. Dit scheelt tijd, zorgt voor routine en het geeft een duidelijk en actueel beeld van hoe je er financieel voorstaat. Daardoor wordt je ook strenger in je uitgaven omdat je precies weet hoeveel je nog te besteden hebt. Het is handig om een iets hoger bedrag apart te leggen dan dat je aan vaste lasten betaalt. Zo bouw je een buffer op die later van pas komt en zo niet, dan kun je het inzetten als spaargeld.
  4. Neem een gezamenlijke spaarrekening. Het geld dat je apart legt kun je op een gezamenlijk spaarrekening zetten, om zo geld te reserveren voor onverwachte kosten in het huishouden of het doen van grote uitgaven. Op deze manier spaar je op een overzichtelijke manier en ben je er op voorbereid als je gezamenlijke wasmachine of auto het ineens begeeft.
  5. Leg je contractueel vast. Ga na hoe je de gezamenlijke kosten vastlegt. Dit kan door middel van een samenlevingscontract waarbij je samen een huis koopt en je de verdeling van de bezittingen bepaalt. Een andere optie is het fiscaal partnerschap, wat weer voordelig uitpakt bij je belastingaangifte. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde aftrekposten toebedeeld worden aan degene met het hoogste inkomen, waardoor de belastingteruggave hoger uitvalt.
  6. Samen verzekeren. Neem samen de verzekeringsportefeuille door want daar valt veel op te besparen. Bij het samenwonen is er bijvoorbeeld maar één inboedelverzekering nodig. Daarnaast is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering heel belangrijk en indien op jonge leeftijd nog relatief goedkoop. Daarmee zorg je ervoor dat bij overlijden de achterblijvende partner een bedrag ineens uitgekeerd krijgt, waarmee diegene in het huis kan blijven wonen en de lopende kosten kan betalen.