Het grote moment is daar om te beslissen of je voor jezelf begint als zzp’er. Eigenlijk wil je dat samen met je partner of eega doen want je vult elkaar zo mooi aan maar is het wijs om dat te doen? Wie heeft het dan voor het zeggen en als je het oneens blijft, gaat dat dan ten koste van je relatie? Hoe ga je het doen als de slaapkamer ook directiekamer wordt? Geldzaken kunnen het huishouden een stuk gecompliceerder maken en als dan ook nog zakelijke problemen gaan opspelen wordt een relatie al snel op de proef gesteld. De stress bij een startende onderneming kan best hoog oplopen en als die ook nog eens gezamenlijk wordt gedragen kan dat het lastig worden. Als je toch samen met je partner een zaak wilt beginnen maar ook langer bij elkaar wilt blijven zonder elkaar de tent uit te vechten zijn hier zes nuttige aanwijzingen die je daarbij helpen:

  1. Leg alles notarieel vast als partners. Dit is geen romantiek maar een zaak. Samen eigenaar zijn van een bedrijf, samen succes en leed en ook samen de vruchten plukken.
  2. Schrijf een businessplan. Iedere starter zou er één moeten maken maar voor een koppel is dat dubbel belangrijk. De doelen en de strategie om die te bereiken moet door beiden niet alleen onderschreven maar ook begrepen worden, met name wat hun rol binnen het bedrijf is. Dit is ook het moment dat beiden zich realiseren dat geen van tweeën baas over de ander wordt.
  3. Je bent beiden oprichters en partners. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk. Geen van beiden geeft leiding aan de ander. Beiden moeten volledig inzicht krijgen in zowel de problemen als cijfers, zoals inkoop, verkoop, winst en balans.
  4. Houd werk op het werk. Houd een wekelijkse meeting- bij voorkeur op het werk- om alle vorderingen en hobbels door te nemen en tracht privé en zakelijk zo veel mogelijk gescheiden te houden, ook weg van de kinderen.
  5. Blijf professioneel. Als je ooit onenigheden wilt uitpraten, doe dat dan nooit in het bijzijn van een klant, een leverancier, een relatie of accountant, je kinderen en later eventueel je personeel. Zonder dat je al je problemen mee naar huis neemt doe je dit toch liever aan de keukentafel dan in het bijzijn van anderen.
  6. Weet het niet beter. Laat ieder zijn eigen taak doen en bemoei je niet teveel met het werk van de ander. Als één de inkoop en de ander de logistiek doet, laat die dan gaan. Op je wekelijkse vergadering kun je elkaar informeren hoe het gaat maar gun de ander de vrijheid zijn eigen professionele ding te doen.
  7. Denk nooit aan een scheiding. Nee, laat het woord zelfs nimmer vallen. Er komen zeker spanningen maar vergeet niet dat scheiden het einde van een misschien wel goede business is en dat daardoor ook de kip met de gouden eieren wordt geslacht. Je bent je huwelijk of relatie aangegaan met de gedachte het tot een succes te maken en met de zaak is dat precies hetzelfde. Met zijn tweeën helemaal.