Niet de strijd van ik tegen hij, maar het gezamenlijk product staat centraal als je een klus samen wilt uitvoeren. Je bereikt alleen iets door synergie-denken en het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Het resultaat hangt vooral af van de bereidheid om collegiaal optimaal samen te werken. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden om met elkaar samen te kunnen werken. Eigenbelang moet je opzij zetten voor het gezamenlijk belang met als opbrengst een optimaal product of een geslaagd project. Voorbeeld zijn de aannemer die de tegelzetter, verwarmingsmonteur en de elektricien inhuurt, maar ook de twee wijkzusters samen aan je ziekbed. Je kunt niet alles alleen. Samenwerkingsrelaties kun je als volgt indelen:

 • WIN-VERLIES De samenwerking is vooral gericht op je eigen voordeel en niet op de gevolgen voor de collega’s. Jouw winst betekent het verlies van anderen.
 • VERLIES-WIN In deze samenwerking bewaak jij onvoldoende je eigen belang. Je laat het belang van anderen prevaleren boven dat van jou.
 • WIN-WIN Je bent je in deze samenwerking bewust van het te bereiken doel, zowel jouw belang als dat van de meewerkende partijen. Je zoekt naar oplossingen waar alle partijen goed mee kunnen leven. Door deze win-win-houding investeer je in de samenwerking met alle betrokken partijen. Een tiental aandachtspunten zijn bij collegiaal samenwerken belangrijk:

 

 1. Start met het vaststellen wat beider behoeften zijn in het project. Stel vast wat je precies voor resultaat wilt bereiken. Dat kan zowel van emotioneel belang (zoals referentie of aanzien) als van praktisch of financieel belang zijn. Misschien was het wel jouw project en wil jij ook de eer!
 2. Zorg voor duidelijkheid over het doel en de duur van de samenwerking, het op te leveren product en de aflevertermijn.                                               
 3. Word het eens over de verdeling van de werkzaamheden. Regel wat er gebeurt bij vakanties, ziektes of vrije dagen (sterfgevallen).
 4. Maak afspraken over leveringsvoorwaarden, tijdregistratie, tarieven en factureerwijze maar ook over intellectueel eigendom en geheimhoudingsplicht.         
 5. Wees sensitief naar je collega’s. Zorg dat je het project ook benadert vanuit de ander. Probeer te begrijpen wat de behoeften en verlangens van die ander zijn. Check goed of deze ook kloppen en verwezenlijkt kunnen worden. Wat wil en moet hij eruit halen om happy te zijn?
 6. Heb ook aandacht voor verborgen belangen van collega’s. Kijk verder dan je neus lang is en probeer erachter te komen waar het hen echt om gaat. Blijf gelijken van elkaar want je wilt later ook kunnen samenwerken.
 7. Denk in termen van gezamenlijke resultaten. Stel vast welke doelen jullie samen willen bereiken om beiden van een succesvolle samenwerking te spreken. Zorg dat de partij die duidelijk minder inbreng heeft zich toch net zo waardevol voelt als de bovenliggende partij.
 8. Bespreek samen alle opties om het gewenste resultaat te bereiken. Bedenk samen concrete mogelijkheden om allebei winst te behalen uit het traject, zodat geen van de partijen zich gebruikt voelt maar het gevoel overhoudt een waardevolle bijdrage geleverd te hebben aan een gezamenlijk project. Het project moet voor beide partijen een referentie vormen!
 9. Blijf elkaar informeren over de voortgang in het project en vooral daar waar het spaak dreigt te lopen. Zaken voor elkaar geheimhouden, is de snelste manier om een project in het honderd te laten lopen. Samenwerken betekent vooral eerlijk zijn naar elkaar en de ander goed op de hoogte houden.
 10. Maak afspraken hoe je uit elkaar gaat, met andere woorden: hoe je de samenwerking beëindigt.