Belasting Toegevoegde Waarde (btw) heet de afdracht van belasting op goederen en diensten. Dit is iets anders dan belastingen op loon en inkomen. Alle ondernemers dienen de ontvangen btw maandelijks of per kwartaal af te dragen. Echter, er zijn er die dit trachten te ontwijken. Dit ontwijken is niet alleen schadelijk voor de schatkist maar ook voor de goedwillende collega-ondernemers en het hele bedrijfsleven. Het kan voorkomen dat jij (gewild of ongewild) wordt meegetrokken in een btw-fraudedeal. Dan komt je eigen btw-aftrek in gevaar en zul je te maken krijgen met een btw-fraudeonderzoek.

Als je niet ongewild in zo’n fraudezaak betrokken wilt raken, is het van belang op een aantal punten bedachtzaam te zijn. Over het algemeen is het opletten geblazen indien je ongevraagd iets vreemds opmerkt. Daarnaast kan fraude ook gewoon aan je voorgesteld worden met een aantrekkelijke aanbieding. Let op: als het te mooi is om waar te zijn, is dat het ook. De boodschap is: ga er niet op in. Je zult er absoluut spijt van krijgen en de schade en boete zullen stukken hoger uitvallen dan de aan je voorgestelde winst. De kans is bijzonder groot dat men erachter komt. Tenslotte zijn alle creatieve trucs al uitgeprobeerd en kent de belastingdienst ze al lang. Hier volgt een lijst met items waar bij jou een rood sein moet aan gaan.

Waar moet je op letten:

  1. Er worden je mondelinge voorstellen gedaan die te denken geven zoals het kopen of verkopen van een gering aantal stuks tegen zeer hoge bedragen, zoals auto’s sigaretten of drugs.
  2. Facturen waaraan belangrijke data ontbreken, zoals het btw-nummer, het adres, het telefoonnummer of een e-mailadres e.d.
  3. Er worden producten aangeboden tegen abnormaal lage prijzen waarvan iedereen weet dat die onmogelijk kunnen kloppen.
  4. Een leverancier die vaak van producten of diensten wisselt of items aanbiedt die totaal buiten zijn gangbare branche of handel liggen.
  5. Betalingen die jij zou moeten doen of die je aangeboden worden en uitsluitend in cash (baar geld) en niet bancair gedaan mogen worden.
  6. Verkooptransacties waar bij aanvang onmiddellijk hele grote bedragen gemoeid zijn of hele grote partijen verhandeld dienen te worden.
  7. Een handelaar die aangeeft waar een partij goederen tegen een heel aantrekkelijke prijs onmiddellijk weer doorverkocht kan worden.
  8. Check bij twijfel of de handelsrelatie ingeschreven staat bij het Kamer van Koophandel en controleer het btw-nummer. Bedenk dat papier geduldig is en dat een geldig btw-nummer ook van iemand anders kan zijn!

Meld bij een vermoeden van fraude dit altijd via fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl.