Er zijn bij het starten meestal geen middelen om een marktonderzoek uit te besteden door een bureau in te schakelen. Er zijn wel tal van deskundige bedrijven die dit onderzoek voor je willen uitvoeren maar in verhouding nogal kostbaar zijn. Daarom ben je al snel aan je eigen initiatieven overgelaten. Je kunt zoiets ook zelf uitvoeren maar moet er wel voor zorgen dat het op een acceptabel niveau gebeurt. Anders kun je er niet de nodige conclusies aan verbinden. Wel belangrijk is dat je voor het onderzoek een duidelijke probleemstelling formuleert en wel zo specifiek mogelijk. Dat betekent geen vage omschrijvingen. We noemen dit het “primair onderzoek” doen of onderzoeksobject (project) observatie/registratieonderzoek naar de motivatie en opvattingen van de doelgroep. Mysterie-guest spelen en onderzoek doen via brancheorganisaties. Via databanken, internet en tijdschriften en ook telefonisch marktkennis opdoen. Het betekent cijfermatig koopgedrag, informatie en behoeften van clientèle trachten in te schatten.  Ook overheidsinstanties als de K.v.K. kunnen je daarbij helpen met informatie over je branche en data verstrekken over hoeveel collega’s reeds in jouw regio of vakgebied actief zijn.

Hier een aantal punten die je minimaal te weten wilt komen:

  1. Bestaan er momenteel problemen of zelfs tekorten op dit gebied?
  2. Hoe staat men tegenover zo’n additioneel of nieuw product en zou men bereid zijn het een kans te geven, het uit te proberen of zelfs over te stappen?
  3. Hoe liggen de mogelijkheden om deze markt aan te boren?
  4. Hoe gelukkig is men met de huidige manier van werken?
  5. Is er wel voldoende behoefte aan dit product en wijst de trend ook in die richting?
  6. Zijn binnen de doelgroep wel voldoende gelden beschikbaar om te kopen?
  7. Wat zal ongeveer het prijsniveau zijn waarbij men bereid is het een kans te geven? Zou een instapprijs of klantenkaart (10 halen 7 betalen) hierbij zinvol kunnen zijn?
  8. Wat kan een efficiënte manier zijn om de potentiële klant te bereiken. Via een indirecte of een directe benadering? Is de aanvangsdatum of lanceerdatum van belang in verband met de kalender?
  9. Wat zou een geschikte locatie zijn of bereikbaarheid om de klant te benaderen en speelt het imago hier een rol?

P.S.  Marktonderzoek is geen eenvoudige opgaaf. Weliswaar een ondergeschoven kindje, maar absoluut noodzakelijk. Bepaal vooraf duidelijk wat je te weten wilt komen. Stel eenvoudige vragen met een logische opbouw en nooit twee vragen tegelijk. Stel open vragen die de ander zo veel mogelijk uitnodigen om jou zo uitgebreid mogelijk informatie en inzicht verschaffen. Hoe doet hij het nu en bij wie tegen welke kosten? Dat allemaal zonder dat je hem beïnvloedt. Laat hem kiezen, maar let op; de klant weet ook niet alles!