Je hebt iemand gevonden die interesse heeft om je onderneming over te nemen en  bent nu zover om over condities te spreken. Veel starters denken dat ze er dan goed aan doen om zelf met een voorlopig “voorstel” te komen dat dan als eerste aanzet kan dienen. Ze denken daarmee sneller op een constructieve manier tot zaken te kunnen komen. Dat is maar ten dele waar maar wel riskant want als je “voorlopige” kladje per ongeluk in handen valt van een jurist of overnameadviseur zal dat een totaal eigen leven gaan leiden. Jouw kladje is namelijk geen voorstel maar slechts een gedachtespinsel. Daarom hier de regels van het spel plus enkele belangrijke succesfactoren als je erover denkt om je bedrijf te verkopen.

  1. Bereid je onderneming goed voor op een verkoop. Roep daarbij de hulp in van je boekhouder/accountant. Soms kost extra huiswerk maken tijd maar het kan je heel veel geld schelen!
  2. Schakel een deskundige en ervaren overnamespecialist. Bij voorkeur iemand die naast zijn vak meer doet dan af en toe een overname.
  3. Ontmoet de geïnteresseerde eerst face to face en bespreek alle belangrijke operationele punten. Als je het op belangrijke items eens wordt schrijf je die punten op een white board.
  4. Bevestig de vergadering met een mail waarin je alle items voor een partnerschap of overname waar je het over eens bent bevestigt. Kom tot een gedetailleerde overeenkomst op alle punten per telefoon, mail of vervolg-meetings.
  5. Laat de overnamespecialist de moeilijke onderhandelingen met de tegenpartij voeren en jouw regisseur zijn in het gehele overnameproces.
  6. Laat de overnameadviseur een goed en compleet informatiememorandum opstellen voor de kandidaat-kopers. Op basis van dat document moet een kandidaat-koper een indicatief bod op je aandelen of zaak kunnen uitbrengen.
  7. Geef nooit te veel vertrouwelijke informatie (zoals de namen van je klanten etc.) in het informatiememorandum. Er is immers nog geen officiële complete deal!
  8. Een goede prijs is natuurlijk uiterst belangrijk maar laat je overnameadviseur ook zorgen voor een goed overnamecontract. Laat dus door je raadsman een juridische overeenkomst opstellen (nooit zelf doen). Dat voorkomt latere tegenvallers.
  9. Ga nooit akkoord met een gespreide betaling van de overnamesom over een aantal jaren. Ook de rekening-courant verhouding moet absoluut bij de overname afgelost worden. Dit geldt ook als de overnemende partij je kinderen zijn! Als je deze raad in de wind slaat is de kans aanwezig dat je opvolger jouw pensioen er doorheen jaagt. Alle partijen komen samen om met een handtekening de deal te bezegelen
  10. Veel mensen proberen van punt 1 direct naar punt 9 te gaan onder het motto: “We waren het snel eens” maar dat is niet de goede weg. Wacht met juridische details tot het juiste moment daar is en niet eerder want:

Een overeenkomst hoort alleen tot stand te komen als SLOT van een discussie en hoort nooit te leiden TOT een discussie!