Je bent zover. Je hebt alle zaken bekeken en besloten dat je samen met een compagnon start met je bedrijfje. Het beste lijkt je dat het een Vennootschap Onder Firma gaat worden. Een VOF heeft zeker een aantal voordelen. Het is wel belangrijk dat je daarbij heel duidelijke afspraken maakt. Het samenwerkingsverband dat je aangaat, kan grote risico´s lopen als niet alle details gespecificeerd zijn vastgelegd.

De onderwerpen die besproken dienen te worden zijn onder andere:

  1. De rechtsvorm. Beide of meerdere vennoten van een VOF (ook wel firmanten genoemd) zijn eigenaar. Ideaal voor ondernemers die samen een bedrijf willen starten en voor rechtspersonen die een samenwerkingsvorm willen aangaan. Ook voor partners die samen een bedrijf willen starten, bestaat er een man/vrouwfirma. Het storten van een kapitaalsom bij de aanvang (zoals bij een b.v.) is niet nodig. Laat je vooral goed voorlichten of de VOF de ideale manier van starten voor jou is.
  2. VOF overeenkomst. Het is verstandig om een uitgebreid contract te laten maken waarin je alle afspraken en vooral de bevoegdheden laat vastleggen. Ook bijvoorbeeld de afspraken over winst en verliesverdeling en over de lengte van de samenwerking, afspraken over verlof en arbeidsongeschiktheid. Ook zaken als eventuele uittreding of toetreding door derden. Zorg dat je zoveel mogelijk vastlegt zodat je later niet voor onaangekondigde verrassingen komt te staan.
  3. Beide vennoten worden hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat de firmanten aansprakelijk worden voor alle door hen gemaakte schulden en die in de VOF. Als een van de firmanten privéschulden maakt, kan niet aan het vermogen van de ander gekomen worden. Als je echter in gemeenschap van goederen getrouwd bent kan eventueel wel op het vermogen van de echtgenoten aanspraak gemaakt worden.
  4. Sociale zekerheden. Pensioen en ziektekostenverzekering moeten natuurlijk geregeld te worden en als het even kan moet er liefst ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten worden, want als vennoot heb je geen recht op uitkeringen van WW of ziektewet. Bij de ziektewet is het basispakket verplicht en je betaalt ook een bijdrage via de belastingaangifte. Kosten voor een pensioen voor na je 65e is voor eigen rekening.
  5. Ontbinding van de VOF. De ontbinding van een VOF komt dikwijls voor. Dat gebeurt als een van de vennoten zicht terugtrekt of komt te overlijden. Als de tweede vennoot de zaak wil voortzetten, dient dat van tevoren afgesproken te zijn. Ook kan een derde vennoot de plaats innemen. De vennoten betalen dan de uitstaande schulden (vereffenen noemen we dat) of verdelen de overgebleven winsten.