Je bedrijf of activiteit komt, ondanks dat je je huiswerk goed gemaakt hebt en ervan overtuigd bent dat je een super product hebt, niet echt van de grond. Dat kan een aantal interne of externe oorzaken hebben, zowel door of zonder jouw schuld. We wijzen erop dat zestig procent van de nieuwkomers of starters het niet redden binnen een termijn van vijf jaar. De belangrijkste redenen van mislukken zijn:

  1. Verliezen / te kort aan geld. Er is niet voldoende geld om de rekeningen te betalen en de crediteuren van je af te houden. Je maakt de post niet meer open uit angst dat er meer rekeningen zijn en je laat de incassobureaus niet meer binnen omdat jij geen smoezen meer voorradig hebt. De reden? Je geeft meer uit dan er binnenkomt. Een tekort aan geld is echter het resultaat van een slecht draaiende firma. De oorzaak is dat je onvoldoende zicht hebt op waar het geld echt verdiend wordt en waar het aan wordt uitgegeven. Als je echt inzicht hebt, laat je het niet zover komen.
  2. Een matig businessplan. Herinner je de uren en de planning bij het maken van je plan? Alle belangrijke vragen bij het maken van je businessplan heb je zo goed mogelijk beantwoord en voorspeld maar er komt maar heel weinig van uit.
  3. Misrekening marktpotentie. Je marketingstrategie heeft alle mogelijkheden van je product aangegeven en herrekend. Wat gebeurt er als die strategie totaal verkeerd uitpakt. Misschien wil men liever voor 60 euro naar een chique kapsalon in plaats van thuis geknipt worden voor 25 euro en daarna zelf de troep opzuigen. Wees eerlijk. Was je niet een beetje te optimistisch en dacht je dat je plan wel zou slagen? Bedenk dat je waarschijnlijk onvoldoende kennis van de markt of van de klant hebt gehad en daardoor niet goed genoeg op de behoeften van de klant hebt ingespeeld Het is een van de redenen om een buitenstaander naar je plan te laten kijken. Heb je je product uitgetest en hoe waren de reacties?
  4. Ineffectieve marketing. Je hebt de helft van je kapitaal besteed aan sponsoring en advertenties en je vraagt je af waarom de mensen niet op je afstormen om je product gretig af te nemen. Kan het zijn dat je de verkeerde media voor je doelgroep hebt uitgekozen of had je je dure geld beter kunnen besteden aan goedkope huis-aan-huisflyers? Varieer daarom je uitgaven. Bereken hoeveel euro je precies aan PR besteedt en wat het je oplevert. Vergeet niet: Meten is weten.
  5. De concurrentie is groter dan je had ingeschat. Je bent ervan uitgegaan dat je de concurrentie aankon, maar die bleek sterker dan gedacht. Zij bestaan langer en hebben waarschijnlijk de mogelijkheid om nieuwe marktbestormers met hun prijs uit de markt te drukken. Waarschijnlijk heb je de niche in de markt niet precies gevonden en zul je je beter moeten onderscheiden.
  6. Ongelukkige of verkeerde timing. Er is een aantal mogelijkheden voor een foute timing. Bijvoorbeeld: het product is niet verkoop klaar. Het kan zijn dat er opstartproblemen voorkomen of dat binnen de garantietermijn te veel fouten optreden. Ook kan de cyclus van je product voor de markt voorbij zijn.
  7. Je omgeving werkt onvoldoende mee. Je bent ervan uitgegaan dat je partner of echtgenoot en kinderen zich voldoende begripvol en flexibel opstellen voor jouw activiteit. Belangrijk is om ook op dat terrein de consequenties goed door te spreken met het thuisfront.
  8. Verkeerde inschatting van eigen kwaliteiten. Het is niet zo eenvoudig om in te zien of jij de vereiste ondernemerskwaliteiten bezit. Wel kun je vrij eenvoudig zien waar je minder goed in bent. Je omgeving vertelt je dat gerust. Het is van groot belang dat je je beperkingen kent en daarop gepaste maatregelen neemt door de werkzaamheden die je niet beheerst uit te besteden c.q. aan anderen over te laten.

Conclusie: Waar zat je fout?

Hogere prijzen dan verwacht bij de inkoop, een langere productietijd of  betalingstermijn. Mopperende omgeving of weinig steun van familie. Ga alles na en check waar het anders uitpakt dan je verwacht had. Waarom doe je dit trouwens niet iedere maand zodat je een echec ziet aankomen? Het is zaak dat jij met je zaak verandert. De markt verandert zelf wel en jij dient je daarbij aan te passen. Is er geen interesse meer in manicure door al die nieuwe nagelsalons? Dan maar overschakelen op het iets minder chique pedicure, maar wel overleven. Dat is het belangrijkst!