Het is zover. Je hebt een financiële instelling gevonden die eventueel bereid is te overwegen om je een lening te verschaffen. Een zogenaamd ondernemerskrediet. Ja, de accountmanager van de bank zei zelfs dat je wel een kredietaanvraag mocht doen!  Leuk maar wat moet daar dan allemaal in staan? Hieronder volgt een lijst met items die een kredietgever allemaal van je wil weten:

  1. Al je gegevens zoals je naam, adres en bedrijfsgegevens. Wat voor type bedrijf, je producten en hoe je denkt dat de onderneming zich zal gaan ontwikkelingen en dat met en zonder extra krediet.
  2. Hoe voer je nu je onderneming? Met eigen kapitaal, welke producten en mensen? Fabriceer je zelf of koop je in en bezit je een eigen pand? Hoe lang besta je al, wanneer en waarom ben je gestart. Welke werknemers zijn er nu werkzaam. Als er een partner deelneemt, voor hoeveel uren is die danj werkzaam en wat is haar honorarium?
  3. Verklaar hoe de administratie en boekhouding is geregeld en door wie die gedaan wordt. Zijn er bijgewerkte cijfers aanwezig en wat is de status van de inkomstenbelasting en de BTW en verkrijg je momenteel reeds subsidies? Wat zijn de consequenties van een eventuele lening. Zijn de extra lasten voor een lening daarna wel op te brengen?
  4. Welke lening, krediet of financiering loopt er op dit moment, bij wie en wanneer lopen die af? Met welke garanties of borg zijn die afgesloten?
  5. Wat zijn tot nu toe de investeringen die door jou zijn gedaan in gelden, leningen, borg of door jou ingebrachte knowhow?
  6. Reden voor de investering, de omschrijving en de voordelen. Hoe lang blijft dit bruikbaar en wat wordt het terugverdienmodel? Wat zijn je afschrijvingen, de verzekering en toename van de opbrengsten of inkomsten?
  7. Continuïteit van de onderneming. Hoe is de terugbetaling gegarandeerd bij ziekte of ongeval? Wie voert dan de werkzaamheden uit? Welk deel daarvan moet je zelf betalen en welk deel zal worden gedekt door een AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  8. Welke eigen middelen kunnen worden aangewend voor het zelf betalen van de investering en wat is de reden dat je het niet zelf wilt financieren? Welk bedrag wil je precies lenen en waarvoor? Leen je ook van anderen om de zelfde reden? Zo ja, hoeveel en van wie?
  9. Welke zekerheden kun je geven? Welk rendement op de investering verwacht je? Wat voor zekerheid uit eigen middelen of onroerend goed bestaat er of is er wellicht een borg van derden te verkrijgen? Heeft je gezin op dit moment te maken met bijzondere kosten, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg of verwachte studiekosten voor de kinderen?
  10. Verklaring; Bovenstaande informatie naar beste weten verstrekt door: Naam ondernemer, echtgenoot en eventuele mede aanvragers. Plaats en datum;