Op het gebied van financiering is er in Nederland veel mogelijk. Belangrijk daarbij is dat je de consequenties kent voordat je een keuze maakt welke type lening de best passende voor jouw geldbehoefte en onderneming is. Welke kredietmogelijkheden zijn er zoal en welke past bij jou? Daarom geven we hier uitleg over de mogelijkheden ter verruiming van je financiën.

  1. Rekening Courantkrediet Dit is een lening te gebruiken voor je werkkapitaal, investeringen of betaalverplichtingen. Hierbij mag je rood staan tot het maximale krediet. Je hoeft hierbij geen eigen kapitaal bij te dragen. Het wordt rechtstreeks aan jou overgemaakt en je hoeft het gebruik ervan niet te verantwoorden. De contractduur wordt samen vastgesteld en de premie mag variabel zijn. Meestal zijn er mogelijkheden tot één miljoen euro.
  2. Zakelijke lening Deze lening is bedoeld voor investeringen, bijvoorbeeld in vastgoed of dure bedrijfsmiddelen met een lange levensduur. Je ontvangt het bedrag ineens en betaalt dat in termijnen terug. Er wordt wel een eigen inbreng verwacht (eigen geld dus). De looptijd is afhankelijk van de levensduur van de investering. Het maandbedrag is afhankelijk van de duur en hoogte van de lening.
  3. Financial lease Dit is een vorm van financiering. Bij financial lease verstrekt de financier een lening tegen een vast onderpand. Dit noemen we objectfinanciering, bijvoorbeeld auto of machine. Het juridisch en het volledige economisch eigendom, het gebruik en genot, de verzekering en het onderhoud is hierbij voor rekening van de lessee (jij dus).
  4. Operational lease Hierbij koopt de kredietverstrekker (ook wel lessor genaamd) namens zijn opdrachtgever bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aan. Deze goederen stelt hij gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking aan de kredietnemer (de lessee). In dit geval blijft de leasemaatschappij of lessor juridisch gezien eigenaar. Bij bedrijfsauto’s is vaak sprake van leasing. De voordelen zijn dus vaste kosten en geen bedrijfsmiddelen op de balans. Nadeel is dat je geen winst kunt maken bij de verkoop van de auto e.d.
  5. Risicokapitaal Kort gezegd wil risicokapitaal zeggen dat anderen geld investeren in uw onderneming. Risicokapitaal kan van toepassing zijn bij een innovatieve of technologische startup, omdat er in dat geval een aanzienlijk bedrag moet worden geïnvesteerd om een product te ontwikkelen, terwijl er op korte termijn sprake zal zijn van weinig tot geen omzet. Banken nemen een dergelijk risico over het algemeen minder snel dan investeerders die hiermee een bepaald aandeel kopen in jouw bedrijf. Blijkt de startup succesvol? Dan delen zij mee in de winst. Komt het niet van de grond, dan zijn zij hun investering kwijt. Ook het moderne crowdfunding is een vorm van risicokapitaal.
  6. Stimuleringskapitaal Een aantal banken offreren een financieringsvorm speciaal bedoeld voor startups, doorgroeiers en innovatieve bedrijven. Het betreft hier  uitsluitend een achtergestelde lening die in de eerste vijf laar aflossingsvrij kan worden gemaakt.
  7. Borgstelling MKB Krediet Voor startende ondernemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Deze regeling van de overheid maakt het mogelijk om bij jouw bank geld te lenen, ook wanneer je onderpand in de ogen van de bank onvoldoende is. Dankzij de steun van de overheid zullen banken daardoor sneller bereid zijn jou een lening te verstrekken.