Je overweegt om een eigen bedrijf te beginnen, bijvoorbeeld als zzp’er. Dan zijn er veel zaken waar je aan moet denken. Ondernemen betekent namelijk risico’s nemen. Dat begrijpen we allemaal. Natuurlijk neem jij als ondernemer zoveel mogelijk weloverwogen risico’s, die jouw bedrijfsvoering zo weinig mogelijk in gevaar brengen. Tegen het risico van brand, diefstal en fraude kun je je immers goed verzekeren. Hieronder vind je de meest voorkomende verzekeringen die voor jou als ondernemer van toepassing zijn:

 1. Brand- en Bedrijfsschadeverzekering
 2. Opstalverzekering: Met de opstalverzekering verzeker je het pand als het jouw eigendom is.
 3. Glasverzekering: Met de glasverzekering verzeker je uitsluitend het glas dat in de buitengevels van jouw pand zit.
 4. Huurdersbelangverzekering: De opstalverzekering is te allen tijde een zaak van de eigenaar van het pand, de verhuurder. Wijzigingen of verbouwingen aan het pand door de huurder zijn niet verzekerd en kunnen ondergebracht worden in een verzekering Huurdersbelang.
 5. Inventarisverzekering: Met deze verzekering zijn de inrichting en inboedel van jouw pand verzekerd. Dat is dus alles wat je er zelf hebt ingezet. Als je speciale instrumenten of apparatuur gebruikt, dan kun je deze apart verzekeren met de instrumentenverzekering.
 6. Goederenverzekering: Deze verzekering verzekert handelsgoederen of voorraden die in je pand aanwezig zijn. Als er waardevolle goederen in een ander pand liggen, moet je daarvoor de handelsgoederen derden afsluiten.
 7. Bedrijfsschadeverzekering: Als je bedrijf stil komt te liggen, bijvoorbeeld door brand of een andere oorzaak, kost je dat veel geld. Bedrijfsschadeverzekering dekt de schade als gevolg van de bedrijfsstilstand veroorzaakt door schade aan het gebouw of de inventaris.
 8. Winkelgeldverzekering: Deze verzekering dekt de risico’s die jij of je personeel loopt bij het kasgeldtransport van de zaak naar de bank of van de zaak naar huis of omgekeerd.
 9. Milieuschadeverzekering (MSV) Jouw bedrijf moet voldoen aan alle strenge milieueisen van deze tijd. Hoe milieubewust je ook opereert, je loopt het risico dat er schade ontstaat. De MSV vergoedt de saneringskosten bij bodem- of waterverontreiniging. De grond van jou en van je buren zijn daarbij verzekerd.
 10. Transportverzekering Het kan zijn dat je bij het vervoer van goederen regelmatig gebruikt maak van (bestel)auto’s. Met de Transportverzekering zijn de zaken die je zelf vervoert verzekerd tegen schade of diefstal. Een must voor service- of onderhoudswagens en voor jouw auto indien je waardevolle goederen vervoert.
 11. Fraude- en Geldverzekering Verzekerd is alle geld in contanten, zowel thuis als op de zaak. Vergoed wordt onder meer schade door het verloren gaan van geld- en waardepapieren door brand, overval of inbraak. Fraude door eigen personeel, incl. computerfraude, is eveneens meeverzekerd.
 12. Computerverzekering Computers zijn vandaag de dag een wezenlijk onderdeel bij het ondernemen. Daarnaast zijn vooral iPods en laptops gewilde items voor diefstal. De Computerverzekering dekt alle schade aan computers, inclusief alle schade veroorzaakt door hackers en virussen. Ook de kosten voor het opbouwen van nieuwe bestanden worden vergoed.
 13. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Jij of een van je medewerkers kunnen tijdens werkzaamheden per ongeluk (en onbedoeld) schade aan derden aanbrengen. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden.
 14. Rechtsbijstandverzekering Het kan zijn dat jij of je bedrijf schade lijdt door toedoen van een ander. Dat kan een klant, een accountant of een instelling zijn. Vooral juridische bijstand, wat het meeste voorkomt, is gedekt. Ook de vergoedingen voor bijstand bij het incasseren van geld (incassobijstand) is gedekt. Let op: het werkelijke procederen valt niet onder deze verzekering.
 15. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is voor een zzp’er of ondernemer een dubbel risico. Zodra de inkomsten het toelaten is het van belang je tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Weliswaar hoeft dat niet tegen 100% van de inkomsten en misschien kun je het de eerste zes maanden uithouden zodat je het eerste halfjaar als eigen risico neemt, maar het is belangrijk je daartegen te verzekeren. Veel startende ondernemers denken, dat komt nog wel een keertje, maar vaak komt het er dan niet van. Risicovolle beroepen betalen een hogere fee dan administratieve beroepen. 

Conclusie. Je kunt niet onverzekerd zaken doen omdat de risico’s te groot zijn. Bovengenoemde polissen kunnen belangrijk voor je zijn. Natuurlijk heeft de ene ondernemer andere polissen nodig dan de andere. Lang niet alle bestaande verzekeringen zijn hierboven genoemd. Zo zijn er nog genoeg gespecialiseerde verzekeringen, bijvoorbeeld voor speciale beroepsgroepen. Iedere producent krijgt te maken met productaansprakelijkheid. Dit houdt in dat hij risico-aansprakelijk wordt gesteld voor schade, ook zonder dat zijn schuld is bewezen. Belangrijk is dat je met een verzekeringsdeskundige overlegt en bekijkt welke polissen voor jou als beginnend ondernemer voor jouw vakgebied strikt noodzakelijk zijn want:

Verzeker je alleen tegen risico’s die je niet kunt of wilt nemen!