De weg van de kleine ondernemer gaat niet altijd over rozen. Als je eenmaal goed op weg bent, krijg je maar al te vaak te maken met kostenstijgingen. De brandstofprijzen gaan omhoog, de inflatie slaat toe waardoor de grondstoffen die je bezit minder waard worden en ook de leverancier van kantoorartikelen stelt de prijs van zijn producten naar boven toe bij. Naast deze invloeden van buitenaf heb je soms ook te maken met een keiharde concurrentiestrijd. Dit alles gaat uiteraard ten koste van de winstmarges en een direct gevolg hiervan, mits de omzet niet omhoog gaat, is dat ook de bedrijfsreserves afnemen. Ofwel, er zijn minder gelden beschikbaar voor reclamecampagnes, investeringen of het aannemen van (meer) personeel. Om de winsten op peil te houden, is een constante omzetvergroting noodzakelijk. Gelijke omzet betekent achteruitgang.

Houd de kosten in bedwang  Het is zaak voor een ondernemer om de kosten te allen tijde zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk te bezuinigen of de bestaande middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken en hierdoor een hogere omzet of productie te realiseren. Het grote probleem is echter dat de mogelijkheden op bezuinigen beperkt zijn. Je zult slagvaardig moeten handelen door zowel concurrenten als afnemers een slag voor te blijven. Dat houdt in dat je doeltreffend op de veranderingen in de markt moet reageren. Dat kan bijvoorbeeld door op tijd je assortiment aan te passen, je service of prijspolitiek te wijzigen of zelfs je bedrijf te verhuizen. Misschien nog radicaler door je hele concept te wijzigen van winkelverkoop naar webwinkelverkoop. Het is belangrijk de kansen te benutten zodra die zich voordoen en vooral niet te bang zijn om veranderingen door te voeren. Zorg dat je op tijd adequaat advies inwint. Dat zou van een accountant kunnen zijn. Hij is degene die eens per jaar je balansrapporten en jaarrekening opmaakt en goed inzicht heeft in je financiële status. Die kennis van jouw zaken en onafhankelijke oordeel kan van onschatbare waarde zijn. Weliswaar is de accountant niet degene die je wijzer kan maken op jouw vakgebied, maar wel degene die eventuele veranderingen kan beoordelen op  financiële mogelijkheden en merites. Je kunt zo’n vertrouwenspersoon bovendien gebruiken als rechterhand bij de gesprekken waarbij financiën een belangrijke rol spelen, zoals verkrijgen of beoordelen van kredieten.

Vraag jezelf altijd af:

  1. Heb ik het werkelijk nodig?
  2. Kan de onderneming gewoon doorgaan als ik het vandaag niet koop?
  3. Besteed nooit meer dan tweemaal je maandinkomen aan het kopen van een auto
  4. Neem geen prepaid card maar een gsm-contract
  5. Laat een expert je verzekeringspakket bekijken en bespaar via combinatiepolissen
  6. Onderhandel altijd over prijzen. Met altijd bedoelen we altijd
  7. Koop bij het tankstation uitsluitend brandstof en niets anders
  8. Maak geen gebruik van een dealer-garage
  9. Koop investeringsartikelen uit boedelopkopen of faillissementen