Veel werknemers volgen naast hun vaak drukke baan een opleiding of cursus. Dat kan een scholingscursus zijn om bij te blijven of verder te komen, maar het kan ook een opleiding zijn voor een totaal ander vakgebied (omscholing). Meestal betaalt de baas zulke cursussen. In een aantal gevallen zijn de kosten fiscaal aftrekbaar of belastingvrij door de werkgever te vergoeden. Wanneer jouw werkgever alle kosten voor zijn rekening neemt, is fiscale aftrek voor jou uiteraard niet aan de orde.

De mogelijkheden:

  1. Er bestaan een aantal cursussen en trainingen (zoals computercursussen of marketingtrainingen e.d.) waarbij je je kennis op peil houdt of om bij te blijven op je vak- of werkgebied. Dit soort kosten zijn kosten ter verwerving van inkomsten uit arbeid (beroepskosten) en aftrekbaar van de belasting. Een voorbeeld is Excel voor gevorderden. Het maximumbedrag is 3.250 euro per jaar. Kosten voor cursussen die een meer hobbykarakter hebben, vallen daar dus niet onder, bijvoorbeeld Franse les, bloemschikken of een rijbewijs halen. Voor jou als zzp’er zijn dus alle bijspijkerkosten aftrekbaar! Als je als zelfstandige opereert, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar van je inkomsten.
  2. Studiekosten voor een nieuw/ander beroep. Kosten die je wilt maken om hogerop te komen zijn geen aftrekbare kosten. Voor dergelijke kosten is in beginsel wel aftrek mogelijk wegens buitengewone lasten. Dit heet: uitgaven ter zake van een opleiding of studie voor een beroep. De studie moet gericht zijn op een financieel-economische verbetering van je positie in de maatschappij. Dit is van toepassing voor mensen die zelfstandig willen worden. Ook aftrekbaar zijn de reiskosten die je voor de opleiding moet maken. Voor de bepaling van het aftrekbare bedrag geldt een forfaitaire regeling (meestal 20 cent per kilometer), onafhankelijk van de manier waarop je reist. Deze regeling is bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever die een afvloeiingsregeling voor zijn personeel is gestart en de opleidingskosten betaalt. Hij ontvangt hiervoor een extra fiscale tegemoetkoming (tot zelfs 40% aftrek). Indien je boven de veertig jaar oud bent, kan die aftrek zelfs 60% bedragen. Een bijzonder aantrekkelijke manier, zowel voor de werkgever als de werknemer om op deze condities af te vloeien terwijl je gratis een beroepsopleiding ontvangt. Een ideale situatie om in een nieuw vakgebied een eigen zaak te starten!

Tip: Als je denkt binnenkort voor jezelf te beginnen, kan het fiscaal voordelig zijn om de opleidingskosten door je werkgever te laten betalen, zelfs in ruil voor een lager salaris. Hierdoor creëer je via een omweg een aftrek voor het volledige bedrag. Bovendien komt de werkgever in aanmerking voor extra fiscale aftrek.

Laat je informeren! Er is veel meer mogelijk dan je denkt.