Als ondernemer (of eigenaar van een eenmanszaak) ben je verantwoordelijk voor je activiteiten. Dus ook voor de financiële consequenties van je daden en voor de schulden die je maakt met je bedrijf. Eigenlijk sta jij borg met je privévermogen. Indien je je in de financiële nesten werkt en geen uitweg meer ziet, blijven er twee opties over. Of je gaat een persoonlijk faillissement aanvragen of je dient een verzoek in tot schuldhulpverlening, wat voor jou het beste is.

 1. Faillissement. Indien je geen uitweg meer ziet, kun jij bij de rechtbank zelf je faillissement aanvragen, maar dit kan ook een crediteur of de rechtbank doen. Je hebt hiervoor geen advocaat nodig. De rechtbank stelt een curator aan die al je zaken regelt. Hij/zij zal de financiën beheren en bezittingen verdelen.
 2. Minnelijke schikking is een vrijwillige betalingsregeling waarbij je hulp krijgt van een schuldhulpverlener. Dat kan een specialist zijn maar ook iemand van de sociale dienst of de Gemeentelijke Kredietbank. Zij helpen je met het inventariseren van je schulden en het vinden van een regeling om te komen tot een akkoord met de schuldeisers.
 3. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Je kunt hierop een beroep doen indien een of meerdere schuldeisers zich niet kunnen vinden in een vrijwillige betalingsregeling. Hiertoe dien je een verzoek in bij de rechtbank. Je hebt alleen een schuldsaneringsverklaring van de gemeente nodig en je kunt dit zonder advocaat af. Je bent dan wel verplicht je activiteit te beëindigen.
 4. Rangorde schuldeisers. Er bestaat een bepaalde rangorde van schuldeisers. Er is bepaald wie als eerste recht heeft op zijn geld. Wie krijgt er het eerste geld (als er nog wat te verdelen valt)?
 5. Boedelvorderingen: Dit zijn de curator (de jurist die het faillissement afwikkelt) en de door hem ingehuurde of aangestelde instanties.
 6. Preferente vorderingen. Dit zijn overheidsvorderingen zoals de UWV, belastingdienst en achterstallige lonen van personeel.
 7. De overige vorderingen (concurrente schuldeisers).
 8. Bijzondere categorieën. Er zijn twee soorten schuldeisers die buiten bovengenoemde rangorde vallen.
 9. De separatisten. Dit zijn schuldeisers die recht van hypotheek of pandrecht hebben. Dit zijn partijen die in jou geïnvesteerd hebben en de banken.
 10. Partijen die producten hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Zij hebben wel geleverd maar jij hebt nog niet betaald. Dan mogen ze hun goederen terughalen.
 11. De gevolgen voor de partner. Het is mogelijk dat ook je echtgenoot of geregistreerd partner de consequenties ondervindt, omdat hij/zij medeverantwoordelijk is voor je persoonlijke schulden. Dat is sterk afhankelijk van de rechtsvorm en de burgerlijke staat.