Een oude moslimfabel vertelt het verhaal van een kreupele en een blinde man. Op een dag komen ze elkaar tegen. De blinde man zegt tegen de kreupele: “Ik kan niet zien en weet de weg niet meer.” De kreupele man zegt: “Ik weet de weg wel maar ik kan niet meer opstaan om naar huis te lopen. Als jij mij op je schouders neemt en loopt, zal ik je vertellen welke kant we op moeten.” Zo vonden ze samen een de weg uit het bos. Dit is de ideale vorm van partnerring. Twee zelfstandigen die verder komen door elkaar te helpen. Terwijl je de vrijheid hebt van zelfstandig werken, sta je er wel alleen voor. Ook in lastige momenten. Daarom luidt een gezegde: succes in zaken is afhankelijk van effectieve afhankelijkheid.  Afhankelijk van klanten, leveranciers, collega’s, mentoren, accountants, fiscalisten, juristen, technische experts en ga zo maar door.

Zoek samenwerking Door marktveranderingen zijn er dat meer mensen die op flexibele basis worden ingehuurd maar een groot aantal opdrachten kan niet door slechts één persoon uitgevoerd worden. Daarnaast is bij een aantal opdrachten de continuïteit bij een zzp’er niet voldoende gewaarborgd waardoor hij minder eenvoudig belangrijke opdrachten verwerft. Om een aantal van deze problemen de baas te blijven, is samenwerking met andere zelfstandigen geboden. Dat kan door het aangaan van ondernemerscoöperaties, het kan ook simpeler. Ga met collega’s in conclaaf en probeer uit te vinden waar je elkaar aanvult of welke opdracht je samen kunt uitvoeren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten want die andere partij heeft jou ook weleens nodig. Denk niet te snel in begrippen als concurrent, maar meer als partner. Het is belangrijk om elkaar als gelijkwaardige zakenpartners te zien. Anders word je onderaannemer en heb je een andere situatie. Dat kan ook goed werken, maar dan spreken we niet over samenwerking maar over aannemen van werk. Let er op dat gelijkwaardige samenwerking niet eenvoudig is vast te leggen. Te allen tijde dient de samenwerking een gemeenschappelijk doel te hebben en niet één partij voor te trekken. Een zelfstandige krijgt soms de opdracht of de andere partij doet een aanzienlijke investering. Dan is het niet logisch om gelijkwaardig af te rekenen. Duidelijke afspraken maken en deze op schrift stellen is meer dan belangrijk, zelfs bij een vriend of familielid die je al jaren kent. Het is de beste, nee de enige manier om later geen problemen te krijgen.                  

Zelfstandig maar niet alleen. Door samenwerking krijg je toegang tot nieuwe markten en haal je extra opdrachten binnen. Je borduurt voort op oude kennis en samen kan er zich iets moois ontstaan. Zzp’er zijn is ook een eenzaam bestaan, met een ander, die natuurlijk andere talenten heeft, kun je brainstormen en elkaar aanvullen. Het is bovendien leerzaam en leuk om eens met iemand anders te werken. Belangrijk in een samenwerking is dat:

  1. je duidelijk aangeeft wat het doel en duur van de samenwerking is.
  2. je duidelijk met elkaar communiceert en zegt wat je van elkaar verwacht.
  3. beide partijen elkaar als gelijken behandelen.
  4. je dezelfde ethiek en maatstaven aanhoudt als je zelf hebt afgesproken.
  5. je zuinig bent op jezelf en op elkaar.
  6. je schriftelijke afspraken maakt over intellectueel eigendom, rechten en opbrengsten.
  7. je de samenwerking regelmatig evalueert.

Samen weet je meer en kun je meer. DOEN!