Een van de voordelen, maar ook een van de nadelen, is dat we als zzp’er alleen functioneren. Als je bij een bedrijf werkt, kun je een opdracht aan een collega geven maar dat is er als zzp‘er niet meer bij. Dat houdt in dat we veel dingen moeten kunnen terwijl we misschien niet overal kennis of kunde van hebben.
Als we alleen functioneren, is het van wezenlijk belang dat anderen ons helpen of ons op een andere wijze ten dienste zijn. Iets gedaan krijgen van anderen verplicht ons een sympathieke houding aan te nemen. Het is wel zo handig dat men ons aardig vindt want over het algemeen is de animo niet groot voor onaardige mensen bij te springen. Zowel professionele als familiaire hulp is dan ook zeer welkom. Hoe krijg je iemands hulp? Heb je daar ooit over nagedacht?

Hier vind je wat suggesties om belangeloos de nodige medewerking te krijgen:

 1. Geef oprechte waardering en prijs iedere verbetering.
 2. Wijs nooit direct op fouten, ook niet indirect.
 3. Spreek over eigen tekortkomingen voordat je anderen veroordeelt.
 4. Vraag iemand iets voor je te doen in plaats van dat je orders geeft.
 5. Voorkom dat iemand gezichtsverlies lijdt.
 6. Zorg dat een ander reputatie verwerft.
 7. Gebruik aanmoedigingen in plaats van fouten te verwijten.
 8. Geef anderen een uitdaging.
 9. Zorg dat de ander graag doet wat jij voorstelt.
 10. Sta open voor andermans ideeën.
 11. Laat anderen het idee krijgen dat het hun idee is.
 12. Laat de ander praten over wat hij vindt.
 13. Laat de ander ja zeggen op jouw vraag.
 14. Toon respect voor anderen en laat ze hun mening geven.
 15. Zeg nooit tegen een ander: “Dat is niet zo.”
 16. Ruzie winnen is ruzie vermijden.