Wat is assertief? Assertief zijn, betekent zelf uitmaken wat het beste voor je is in plaats van zonder meer te doen wat je wordt gezegd. Situaties waarin de andere partij achteraf zegt: ‘Had dat maar gezegd’, zijn vervelend.                Mensen kunnen op drie manieren reageren:

  1. Agressief: mensen verdedigen zich, vallen de ander aan en worden boos. Ze houden geen rekening met de ander.
  2. Subassertief/passief: mensen durven niet voor hun belangen op te komen. Zij houden zich stil en lijken stilzwijgend met de situatie in te stemmen. Zij houden geen rekening met zichzelf.
  3. Assertief: mensen proberen zonder angst op een rustige wijze voor zichzelf op te komen. Assertieve mensen komen voor hun rechten op zonder de rechten van anderen te ontkennen of te schaden.

Tip: Vriendelijkheid kost niets en levert veel op, niet alleen bij bekenden maar ook bij onbekenden. Iemand die dat goed begrepen heeft, is onze Koningin Maxima. Ze lacht altijd en staat iedereen geduldig en innemend te woord.

  1. Kom vrolijk over en glimlach of lach. Iedereen dealt liever met een vrolijk iemand dan met een chagrijnig persoon. Een lach is bovendien gratis.
  2. Toon interesse in de medemens (de klant). Mensen vinden het prettig als je in ze geïnteresseerd bent. Men krijgt het gevoel dat ze belangrijk (voor je) zijn.
  3. Spoor klanten aan om over zichzelf of hun problemen te vertellen, maar spreek beperkt over die van jou. Mensen die elkaar in vertrouwen nemen, scheppen een band en dat is super belangrijk. Openheid en elkaar respecteren is het devies.
  4. Aardig doen kost niets. Dit is nog het mooie eraan; gratis en voor niets. Het kost geen geld en zelfs geen moeite. Je positief opstellen is niet zo moeilijk.
  5. Mensen doen graag zaken met aardige mensen. Vaak hoor je zeggen: ‘Het waren zulke aardige mensen. Het was gewoon een plezier om met hen om te gaan.’ Men vindt het nu eenmaal plezierig om met vriendelijke mensen om te gaan.

Aardige mensen schijnen bovendien gelukkiger en gezonder te zijn. Dat mag dan zo zijn maar belangrijker is dat als je je vriendelijk opstelt, het eenvoudiger is om dingen van anderen gedaan te krijgen, bijvoorbeeld een klant voor je winnen! Zonder klanten geen business en zonder business geen inkomen! Vriendelijkheid is een belangrijke factor tot succes. Ik zeg wel een factor want het is natuurlijk niet de enige. Mannen willen graag duidelijk overkomen, vrouwen liever aardig. De gulden middenweg is niet altijd even gemakkelijk. Vind dus een balans. Vergeet niet dat:

A+D=S        Aardig + Duidelijk = Succes

Als we heel erg aardig doen, kan dat overgaan in slijmen. Misschien vraag je je af of dat ook nodig is om opdrachten binnen te halen. Misschien wel. De bekende hoogleraar Roos Vonk (Sociale Psychologie  Universiteit Nijmegen) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van slijmen en daar is uitgekomen dat zoiets wel degelijk positieve effecten kan hebben. Officieel slijmen we natuurlijk niet want dat doet alleen een kind die zijn zin probeert te krijgen, maar toch. Een positieve opmerking maken heeft binnen commercie wel degelijk effect. Indien je assertiviteit op de juiste manier toepast, geeft je dat meer zelfvertrouwen en een meer relaxte relatie met de klant.