Het heeft veel voordelen om effectief met je eigen tijd om te gaan. Daardoor heb je minder kans op stress. Omdat je niet hoeft te reageren op een eventuele crisis lever je  beter werk af en houd je meer tijd over voor je sociale activiteiten en gezinsleven. Sleutelpunten:                                                                                                                                                   A Indien je controle hebt over je eigen tijd biedt dat de mogelijkheid om je doelen te wegen naar belangrijkheid waardoor je niemand teleurstelt.                                                                                                                                                              B Je organiseert je tijd beter als je weet hoe je die gebruikt na planning wanneer en waar het het beste werkt. Agendeer duidelijke doelen en haalbare schema’s om je werk op tijd af te krijgen.                                                                     C Je weet hoe je prioriteiten stelt. Je zult je werk effectief plannen, afhankelijk van de urgentie of belangrijkheid.       D Het identificeren van de wijze waarop je je tijd misbruikt houdt in dat je je hiertegen wapent en je goals eenvoudiger bereikt.

Iedereen heeft wel van die dagen waar je geen idee hebt waar de tijd gebleven is. Het kan zijn dat je continue wordt geïnterrumpeerd of dat de dingen steeds maar weer verkeerd lopen. Als dit vaker gebeurd zul je stappen moeten ondernemen om dit te voorkomen. Enige nuttige tips daarbij kunnen zijn:

  1. Waarschuw anderen wanneer je aan het werk bent door geen contact met je op te nemen. Vraag je omgeving je niet te storen.
  2. Als je in een aparte ruimte bent houd de deur dan gesloten. Als iemand toch de ruimte betreedt maak dan snel duidelijk dat je geen gesprek wilt. Als dat niet werkt zoek dan ergens een plek of werk op een ander tijdstip.
  3. Schakel je telefoon, je mobiel, je tablet, Ipot, mp3, televisie en radio uit.
  4. Reageer niet op één van bovenstaande items en bel zelf ook niet anderen. Laat de voicemail en antwoorder ongemoeid en kijk niet wie er gebeld heeft. Vraag eventueel om later terug te mogen bellen.
  5. Wees volledig jezelf als je on-line aan het werk bent en laat je niet afleiden door onderwerpen waar je op dat moment niet mee bezig bent.
  6. Wordt niet afgeleid indien je extra informatie opzoekt in boeken. Googelen is wat handig maar je bent snel afgeleid van het onderwerp dat je zocht. Blijf af van sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter etc.
  7. Vermijd niet productieve activiteiten. Dat zijn de gangbare tussendoor jobs zoals je scherm poetsen of keyboard schoonmaken e.d. want dat zijn eenvoudiger klussen dan het echte werk te doen.

LEER NEE TE ZEGGEN De beste les is om je eigen tijd beter te managen is om verzoeken af te wijzen.  Zeg nee als iemand je vraagt om wat te doen terwijl je moet werken. Wat geef je prioriteit? Prioriteit geeft voorrang aan de job of taak die het dichtst bij de deadline is of die het meest effectief is van alle taken die je nog moet doen. Stel je met prioriteiten flexibel op als je meer tijd nodig hebt maar vergeet ook de agenda van anderen niet, zeker als je in een team functioneert.