In de volgende jaren als ondernemer zul je zeker momenten meemaken dat anderen steken laten vallen waarbij je hen op hun verantwoordelijkheden moet wijzen. Dat kan van alles zijn, voorbeelden:                                                                a De schoonmaakster die de winkelvloer te vochtig achterlaat waardoor je klanten kunnen uitglijden.                            b De jongen van de pakketdienst die jouw pakket bij afwezigheid bij de deur heeft afgezet in plaats van afgegeven bij de buren, waardoor het nu verloren is gegaan.                                                                                                                                c De telefoniste die vergeten is een voor jou belangrijke boodschap door te geven.                                                  Voorbeelden te over. Het gevolg is wel dat er een stevig gesprek nodig is waarin je duidelijk maakt dat dit niet getolereerd kan worden. Wat moet/mag je of kun je doen?

Hier volgen een aantal tips:

 1. Wellicht is het woord terechtwijzing niet geheel op zijn plaats maar het is wel zaak dat de persoon in kwestie de ernst van de zaak inziet.
 2. Doe eerst goed onderzoek om alle feiten juist boven tafel te krijgen om goed te weten wat er precies fout gegaan is.
 3. Is alle relevante informatie aanwezig, is het reeds vaker voorgekomen en zijn er soms verzachtende omstandigheden?
 4. Wees je er bewust van dat je huidige negatieve of positieve gevoelens bij die persoon een rol kunnen gaan spelen.
 5. Zorg dat je voldoende tijd uittrekt voor zowel voorbereiding als het gesprek zelf. Bedenk goed wat precies het vergrijp is en waarom het heeft plaats gevonden.
 6. Wat voor afdoende (straf)maatregelen geven de beste garantie om te zorgen dat er geen herhaling zal plaats vinden. Moet eventueel zijn baas bij het gesprek aanwezig te zijn?
 7. Probeer alle feiten boven water te krijgen maar zorg ervoor dat de persoon in kwestie ruim de tijd krijgt om ook zijn verhaal te doen.
 8. Laat je niet meeslepen in een ruziegesprek waarbij je je zelfbeheersing verliest. Ook beledigen of dreigen is absoluut uit den boze.
 9. Let op! Wees vooral niet boos, niet lief maar vooral duidelijk.
 10. Is achteraf gebleken dat het gesprek constructief en positief is ervaren?
 11. Heeft de persoon achteraf bekend en toegegeven dat hij fout zat en heeft hij de gevolgen geaccepteerd?
 12. Heeft je gesprek ervoor gezorgd dat dezelfde fouten niet vaker zullen gaan voorkomen?