Zowel in je werk als in je privéleven leg en onderhoud je meerdere contacten. Informele contacten, maar ook zakelijke contacten. In je zakelijke bezigheden kun je op twee manieren met anderen in contact komen. Op een actieve manier:
a. Jij neemt zelf het initiatief. Je schrijft of mailt een relatie omdat je voor je zaak iets nodig hebt. (Jij hebt hem nodig voor jouw bedrijf.)
b. Jij belt een onbekende om een afspraak of maken of legt contact op een beurs of meeting om een relatie aan te gaan. (Jij hebt hem nodig voor jouw verkoop.)
Op een passieve manier:
c. Iemand komt naar jou toe of je wordt gebeld of gemaild voor informatie. Iemand wil bij jou kopen of informatie krijgen. (Men heeft jou nodig voor een aankoop.)
d. Jij wordt gebeld met de vraag of je een overeenkomst aan wilt gaan of iets wilt kopen. (Men heeft jou nodig voor hun verkoop.)
Beide vormen, zowel actief als passief contact leggen komen in het bedrijfsleven veelvuldig voor. Voor het open type (de extroverte mensen) is actief handelen niet zo’n opgave. Het enige waar je op moet letten, is niet te vrij of te amicaal te doen en de privacy van de ander in de gaten houden. Voor mensen die terughoudender of minder vlot zijn, ligt het anders (de introverte mensen). Meestal is verlegenheid de oorzaak. Als je in je leven je minder onder de mensen begeven hebt, kan het zijn dat je je niet direct een houding weet te geven. Dit is te oefenen. Verzamel moed en stap bewust op onbekenden af om een gesprek aan te gaan. Naarmate je meer mensen ontmoet en succesvol in je bedrijf bent, bouw je zelfvertrouwen op en verdwijnt dit probleem vanzelf. De regels voor het maken van contact zijn:
A. Openstaan voor contact. Concentreer je op overeenkomsten tussen jou en andere mensen, niet op de verschillen.
B. Laat merken wat je aan de ander leuk of interessant vindt. Stel vragen en complimenteer de ander, kortom toon belangstelling.
C. Gebruik de verschillen tussen jou en anderen eventueel als voorbeeld of inspiratiebron maar nooit om jezelf neer te halen.
Je maakt contact door:

  1. Oogcontact. Door iemand aan te kijken, krijg je direct contact. Ogen vertellen je of de persoon blij, bedroefd of bezorgd is. Ook voor de ander spreekt veel uit jouw ogen. Het is van groot belang dat je de mensen durft aan te kijken.
  2. Een gebaar. Dat kan naast woorden iets extra benadrukken of een bepaald gevoel uitdrukken. Zo zijn er gebaren die getuigen van jouw medeleven. Je kunt bijvoorbeeld iemands hand vasthouden, je hand op een schouder leggen of instemmend knikken.
  3. Lichaamshouding. Je houding verraadt je innerlijk. Indien je ongeïnteresseerd luistert is dat herkenbaar aan je manier van staan of zitten. Vergeet niet dat 75% van je communicatie lichaamstaal is en slechts 25% het gesproken woord.
  4. Respectvol behandelen. Heel belangrijk is het besef dat geen mens gelijk is. Er zijn rijke en arme mensen, boeiende en saaie mensen, oude en jonge mensen, lelijke en knappe mensen. Ja, zelfs onsympathieke. In jouw situatie kun je je niet veroorloven mensen anders te behandelen dan jezelf behandeld wilt worden.