Wat is geluk? Iedereen ervaart en definieert geluk op een andere wijze. Volgens de WorldValuesSurvey.org  die sinds 1980 onderzoek doet bij 100.000 mensen in zesenveertig landen zijn er zeven belangrijke factoren die van invloed zijn op ons geluk. Dat zijn in volgorde van belangrijkheid:

  1. Familiebetrekkingen
  2. Financiële situatie
  3. Werk
  4. Sociale omgeving
  5. Gezondheid
  6. Persoonlijke vrijheid
  7. Levensfilosofie

Zoals je ziet zijn familierelaties (en jouw eigen privéleven) belangrijker dan alle andere factoren die je geluk beïnvloeden. Als je echter kijkt naar de negatieve effecten op geluk rapporteren ze dat een slechte financiële situatie en de eventuele afwezigheid van werk belangrijke factoren zijn. Succes is echter niet hetzelfde als geluk. Bekijk hier het verschil:

Succes betekent: krijgen wat je van het leven wilt hebben.                                         

Geluk betekent: dat je daar ook van kunt genieten.         

Een belangrijke vraag die je jezelf als ondernemer moet stellen is dan ook de vraag wat je nu werkelijk wilt?  Succes hebben of gelukkig zijn.  Je verwachtingen zijn bepalend voor wat je krijgt. Wie weinig van het leven verwacht zal ook weinig ontvangen. Wie veel van zijn bedrijf of activiteit verwacht, kan ook veel ontvangen. Wellicht heb je van huis uit meegekregen dat grote dromen voor jou niet realiseerbaar zijn. Jij bent voor een dubbeltje geboren toch? Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn. Je ouders hadden grootse plannen met je, alleen waren dat niet jouw plannen. Er is misschien niets mis met hun dromen maar het zijn niet jouw dromen. Zolang je je tevreden stelt met andermans of helemaal geen dromen zul je nooit volledig gelukkig worden. De pseudo-tevredenheid met hetgeen je hebt brengt alleen maar schijngeluk. Het weerhoudt je ervan je te ontwikkelen en te groeien. Je wordt pas echt gelukkig als je je grenzen verlegt door je eigen potentieel volledig te benutten. Streef ernaar de persoon te worden die je zou kunnen zijn. Ofwel: alles uit je halen dat in je zit. Valse bescheiden- en tevredenheid veinzen, daar is niemand bij gebaad. Jijzelf niet maar je omgeving en de wereld net zo min. Het leven is kort. Neem daarom de tijd om van alles in dit leven ten volle te genieten nu je onderweg bent. Ruik de rozen, de wijn en de zee en bewaar iedere herinnering en ervaring (ook de slechte), want je leeft je leven op jouw wijze. Dan ligt aan het eind succes en geluk heel dicht bij elkaar.

Succes is het optimale bereiken, geluk is van het leven genieten.