Lang niet iedereen is geschikt om als zzp’er aan de slag te gaan. Om als zelfstandige succesvol te worden zijn sommige persoonlijke eigenschappen gewenst maar andere  zelfs vereist. Niet iedere starter is zich daarvan bewust. De helft van de starters stopt daarom al binnen drie jaar. Apart is wel dat negen van de tien eisen beginnen met het woord ZELF. De volgende 10 Z-eigenschappen passen vast wel bij jou:

  1. Zelfvertrouwen Je moet je goed bewust zijn van je eigen capaciteiten en dat uitstralen zonder te overdrijven. Een positieve uitstraling is onontbeerlijk evenals goede sociale vaardigheden. Dat zelfvertrouwen moet gebouwd zijn op kennis, kunde, ervaring en inzicht
  2. Zelfdiscipline De eigenschap om continue aan het werk te blijven zonder dat anderen je ergens aan houden. Ook de balans bewaken tussen werk en privétijd vergt zelfdiscipline. Zeker bij thuiswerk kan dit gemakkelijk fout lopen
  3. Zelfstandigheid Het woord zzp’er zegt het al. Het betekent op je zelf staan. Niet iedereen kan tegen het werken vanuit huis. Helemaal onafhankelijk in je eigen behoefte voorzien. Zonder tegenspraak of hulp van collega’s voelt dat best eenzaam
  4. Zelfmanagement Dit houdt in het scheppen van evenwicht tussen actie en ontspanning, denken en doen, tussen hoofd en hart. Essentieel hierbij is wel dat je een duidelijk doel voor ogen hebt
  5. Zelfbewustzijn Het kennen van jezelf en je eigen innerlijke kracht, je innerlijk besef. Het betekent dat je een redelijk hoge dunk hebt van jezelf. Je ziet dat je zelfbewustzijn niet steeds door anderen bevestigd hoeft te worden. Datgene wat men tegen jou beweert is ineens minder belangrijk geworden. Wat je zelf doet, dat telt! Het is datgene wat je presteert dat ertoe doet en niet datgene waar men over praat of droomt
  6. Zelfkennis Kennis van jezelf houdt in: weten wat je sterke en zwakke punten zijn en daar naar handelen. Dit betekent vooral doen waar je goed in bent en uitbesteden wat je minder goed afgaat. Het is een allereerste voorwaarde waaraan een ondernemer moet voldoen wil hij blijvend succes hebben. Grote zelfkennis leidt tot een beter gebruik van je persoonlijke mogelijkheden
  7. Zelfverwerkelijking Het tot volle ontplooiing brengen van de talenten die bij jou aanwezig zijn. Dat zijn bij iedereen verschillende talenten
  8. Zelfbeheersing Je bent in staat om iedere vorm van primaire actie te beteugelen en alleen dat tot uiting te brengen wat je bedenkt om te uiten, rationeel dus. Het betekent jezelf goed in de hand hebben
  9. Zelfmotivatie of zelfwerkzaamheid houdt in dat je helemaal alleen voldoende energie kunt opbrengen om geheel zelfstandig door te gaan, ook als het even tegenzit.
  10. Zakelijkheid Het is van belang om je zakelijk op te stellen. Dat houdt in dat je gevoelens en zaken gemakkelijk kunt scheiden. Een opdracht en een behoorlijke betaling is essentieel voor zaken doen, onafhankelijk of je iemand mag of niet. Probeer dus persoonlijke en zakelijke relaties van elkaar te scheiden

P.S. Als het je lukt om zonder Zelfkritiek en Zelfverwijt met veel Zelfonderricht succesvol te worden, dan zul je kunnen genieten van je Zelfontplooiing en Zelfverwezenlijking en zal het je vreselijk veel Zelfvoldoening geven!