Vriendelijkheid kost niets en levert veel op. Niet alleen met bekenden maar ook daarbuiten. Iemand die dat goed begrepen heeft is onze Koningin Maxima. Ze lacht altijd, staat iedereen geduldig te woord en schijnt de belangstelling voor haar en haar gezin niet erg te vinden. Iedereen vindt dat ze het goed doet. Nu hoeft niemand zich als Maxima te gedragen maar je kunt er wel wat van leren. Aardig zijn in het zakelijk verkeer is net zo belangrijk als privé en laat zich beschrijven in drie factoren.

  1. Kom vrolijk over en glimlach of lach. Iedereen dealt liever met een vrolijk iemand dan met een chagrijn. Het werkt besmettelijk en is bovendien gratis.
  2. Toon interesse in de medemens (de klant). Mensen vinden het prettig als je echt in hun verhaal geïnteresseerd bent. Klanten krijgen dan bovendien het gevoel dat ze belangrijk (voor je) zijn.
  3. Spoor klanten aan om over zichzelf of hun problemen te spreken, maar praat beperkt over de jouwe. Mensen die elkaar in vertrouwen nemen scheppen een band en dat is super belangrijk. Openheid en elkaar respecteren is daarbij het devies.

Aardige mensen schijnen gelukkiger en gezonder te zijn. Dat mag dan zo zijn maar belangrijker is het dat als je je vriendelijk en open opstelt het eenvoudiger is om dingen van anderen gedaan te krijgen. Dat is bijvoorbeeld een klant winnen en zonder klanten geen business en zonder business geen inkomen! Vriendelijkheid is dus een belangrijke factor tot succes. Ik zeg wel EEN factor want het is natuurlijk niet de enige. Met uitsluitend vriendelijk zijn kom je er niet. Je zult ook weleens duidelijk moeten zijn. Het is nu de kunst om tussen vriendelijkheid en duidelijkheid een balans te vinden. Daarin ligt het verschil tussen mannen en vrouwen. Waar het bij de meeste mannen makkelijker is om duidelijker dan vriendelijk te zijn is het bij de vrouwen omgekeerd. Een eindbod is een eindbod maar moet toch (op vriendelijke manier) heel duidelijk gemaakt kunnen worden! Daar wil het bij vrouwen nog wel eens aan schorten. Vriendelijk en toch duidelijk. Mannen willen graag duidelijk overkomen (ik heb toch gezegd dat dat mijn laatste bod is), vrouwen willen graag pleasen en zijn gauw geneigd te aardig te zijn. De gulden middenweg is  niet altijd even gemakkelijk. Vind de balans. Vergeet daarom niet:

Aardig + Duidelijk = Succes !

Als we heel erg aardig doen kan dat overgaan in slijmen. Misschien vraag je je af of dat nodig is om opdrachten binnen te halen. Soms wel. De bekende hoogleraar Roos Vonk (Sociale Psychologie Universiteit Nijmegen) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van slijmen en daar is uitgekomen dat dat wel degelijk positieve effecten heeft. Er kwam uit dat je slijmgedrag tegenover een ander snel herkent maar tegenover jezelf veel minder snel. Het geeft een goed gevoel als anderen ons een beetje ophemelen maar het bevestigt ons natuurlijk wel een iets te rooskleurig zelfbeeld. Een positieve opmerking maken heeft binnen commercie wel degelijk zijn effect. Vrouwen vrolijken al snel op met een opmerking als: “Wat zie je er goed uit” en “Fijn dat het zo goed met je gaat, je straalt gewoon”. Maar ook mannen vinden succes aangenaam om te horen. “Ik zie dat je je zaken echt goed voor mekaar hebt” of “Zo iets zie ik zelden” gaat er altijd in. Slijmen betekent in gewoon Nederlands net iets meer dan aardig zijn en werpt eenvoudigweg zijn vruchten af. Lovende woorden kosten niets en brengen meer op dan alleen maar aardig doen. Doe er je voordeel mee. Maar wel met mate!