Waarom gaan mensen met elkaar relaties aan? Waarom leven zij in groepsverbanden? Hoe komt het dat gedrag van mensen in groepsverband zo sterk op elkaar lijkt? Wat zorgt ervoor dat alle activiteiten die mensen ontplooien zo goed op elkaar lijken afgestemd? Wie bepaalt eigenlijk hoe je je moet gedragen? Waarom heeft de een meer geld, invloed en macht dan de ander? Door over dit soort vragen na te denken en je de belangrijkste zaken eigen te maken, begrijp je beter hoe de maatschappij in elkaar zit. Was je in een andere tijd geboren of in een geheel ander land, dan zou je anders denken en doen. Misschien heb je daar wel eens over nagedacht. Iedereen heeft immers zijn hele leven al ervaring opgedaan als onderdeel van de huidige maatschappij. Je weet al wat het is om met andere mensen om te gaan. Je weet wat er van je wordt verwacht. Je weet inmiddels wel wat er speelt. Je kunt precies uitrekenen hoeveel lucht er nodig is om een ballon te laten knallen maar je kunt niet van tevoren voorspellen hoeveel mensen jouw nieuwe boek gaan kopen of lezen. Misschien worden er 1000 van verkocht en niet een gelezen maar worden er 100 van verkocht en wel 20.000 via de bibliotheek gelezen. Gooi tien keer een steen in het water en het effect zal vrijwel gelijk zijn. Maar elke dag zijn de gesprekken met je vrienden anders. Je vertelt ze bijvoorbeeld dat je voor jezelf gaat beginnen. Sommigen zijn erg geïnteresseerd en worden razend enthousiast. Anderen reageren lauw of luisteren nauwelijks naar je verhaal.

  1. Soorten relaties. De meeste mensen denken bij het woord ‘relatie’ direct aan de verhouding tussen een man en een vrouw maar relatie slaat ook op betrekkingen tussen een werkgever en werknemer, tussen een agent en een verdachte, tussen leden van een sportteam en ook tussen een ondernemer en zijn klant. Ook jij hebt waarschijnlijk, net als de meesten, veel relaties. Met de één heb je een heel andere relatie dan met de ander. Je kunt dan ook in de samenleving verschillende typen relaties onderscheiden.
  2. Persoonlijke of informele relaties. Dit zijn relaties met personen die je goed kent en waarvoor je zelf gekozen hebt. In de meeste gevallen zijn gevoelens van vriendschap, genegenheid en liefde voor de ander belangrijke motieven voor zulke relaties. Je hebt ze veelal met vriendinnen, vrienden, familie of partner. Zo kies je vrienden waarmee je een goede band hebt. Zij worden je niet opgedrongen. Je kiest ze zelf. Meestal omdat zij een aantal dingen met jou gemeenschappelijk hebben, bijvoorbeeld dezelfde leeftijd, dezelfde muziekvoorkeur, hobby of afkomst.
  3. Zakelijke of formele relaties. Dat zijn relaties die je hebt vanwege wederzijdse belangen of verplichtingen. Economische motieven spelen hierbij vaak een rol. Dat geldt bijvoorbeeld voor de betrekkingen tussen een werkgever en werknemer. Een werkgever is verplicht een werknemer een salaris te betalen, terwijl de werknemer daarvoor moet werken. Ook het contact tussen koper en verkoper is een zakelijke relatie. Beiden zijn van elkaar afhankelijk in de levering en betaling van producten of diensten. Denk bij zakelijke relaties verder aan bijvoorbeeld de verhouding tussen jij en de politie, jij en de fietsenmaker of aan je relatie met de belastingdienst. Gevoelens spelen bij een zakelijke relatie een ondergeschikte rol. Neem bijvoorbeeld een werkneemster die een bullebak als chef heeft. Zij heeft een zakelijke, formele relatie maar zij zal hem absoluut niet aardig vinden. Desondanks zal zij toch dagelijks met hem moeten omgaan. Hetzelfde geldt voor jou en je klant. Je vindt haar een eigenwijze, arrogante vrouw maar zolang ze van jou diensten gebruik maakt zul je je moeten gedragen en doen wat zij van je verwacht. Zolang zij afneemt blijf je van haar afhankelijk!