Iedere starter krijgt er een keer mee te maken. Het innen van slecht betalende klanten. Met andere woorden: het beheren van het werkkapitaal, want dat is het. Je bent gestart met een zak geld. We noemen dat het werkkapitaal. Je doet er de uitgaven mee en het wordt weer bijgevuld met je inkomsten. Het verschil is het buffer-kapitaal. Een oud gezegde luidt: “de kosten gaan voor de baat” uit maar de klant wil of kan om de volgende reden niet betalen:

 1. De klant is ontevreden over de levering van product of dienst. Zorg dus dat je afspraken duidelijk op papier staan en dat je die ook nakomt
 2. De klant of ondernemer wordt zelf niet betaald door afnemer of derden en heeft niet de beschikking over voldoende gelden om op dit moment te betalen
 3. De klant heeft geen geld en kan dus onmogelijk betalen. Jij kunt dus lang wachten maar hij heeft het gewoon niet. Let op: over 8 weken ook nog niet!

Als een klant niet betaalt en je vindt dat je toch volledig recht hebt op je geld zul je verplicht worden krasse maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van een incassobureau of zelfs een deurwaarder. Je hebt tenslotte een product of goed werk geleverd. Belangrijk is dat je er als ondernemer bovenop blijft zitten. Wacht je drie maanden met het versturen van je rekening en ga je er pas zes maanden later achteraan dan weet je dat je niet serieus genomen wordt. Als men niet van goede wil is zal jij je uiteraard hard moeten maken. Dat is alleen maar mogelijk als je bij aanvang alles duidelijk zwart op wit hebt gezet.  Er is nog een les die je kunt leren. Als het om grote bedragen gaat is het zinvol om te overwegen of af te spreken om deelbetalingen te vragen. Als die al niet op tijd betaald worden weet je misschien nog op tijd hoe laat het is. 10 Tips voor een gezond debiteurenbeheer  (volgens kvk)

 1. Gebruik algemene voorwaarden
 2. Organiseer je debiteurenbeheer
 3. Check de klant vooraf
 4. Let op de betalingstermijn
 5. Factureer snel (op tijd)
 6. Ga na bellen zodra de betalingstermijn is verstreken.
 7. Stuur een aanmaningsbrief
 8. Start met juridische middelen
 9. Vraag om teruggave van de BTW
 10. Gebeurt dit te vaak, overweeg dan om de facturen te innen via factoring

Toon lef: ga er achteraan en laat je niet met 1001 smoesjes afschepen. Na de tweede smoes weet je dat er ook een derde en vierde smoes komt.