Je weet vast nog niet alles. Je kunt dat ook niet weten, maar je staat er niet alleen voor. Samenwerken met anderen kan je stappen verder brengen maar het belangrijkste devies is vooral: vraag hulp! Zie er niet tegenop. Durf te erkennen dat je een probleem hebt of kennis ontbeert en dat je er met iemand vrij over wilt praten. Mooi als je iemand kent die je gratis wil helpen maar maak er geen probleem van als je ervoor moet betalen. Informeer waar je hulp kunt krijgen. Alleen, waar vind je hulp? Wie kent jouw probleem? Bedenk dat veel mensen je mogen en meestal ook wel bereid zijn om je ergens mee te helpen. Dat kan zijn met netwerken, met je in contact brengen met belangrijke mensen of helpen bij het schrijven van advertenties. Bovendien zijn veel partijen erbij gebaat als jij het goed doet. Een klant die content met je is, wil niet dat jij mislukt.

Hier volgt een lijst met personen die wellicht bereid zijn je te helpen om je activiteit tot een groter succes te maken (daaronder zijn natuurlijk mensen die daar zelf ook bij gebaat zijn) zoals:

  1. Klanten Zij zijn tenslotte ook gebaat bij de continuïteit van jou als leverancier.
  2. Leveranciers geven je graag tips door zodat het hen ook goed gaat en ze meer aan je kunnen verdienen. Eigenbelang is logisch en is goed voor de continuïteit.
  3. Accountants/boekhouders Zij zijn bij machte door je cijfers heen te zien. Zij kijken objectief naar de kostenkant en kunnen dat goed vergelijken met anderen. Zij hebben een objectief beeld van je situatie. Let op: zij kunnen niets zeggen over inkomsten! Daar ga jij over.
  4. Financieel adviseur Hij kan je activiteit uitstekend vergelijken met andere startups en dat is dikwijls een vriendendienst.
  5. Bankmanager Al is het maar uit eigenbelang. Hij is de eerste die het schip in gaat als jij het niet redt en een schuld achterlaat. Raad nodig? Wees eerlijk tegen je bank!
  6. Consultants Zij weten meer dan jij. Wel opletten met wie je in zee gaat en bel referenties Veel hebben nauwelijks diploma’s en foute consultants kosten meer geld dan ze opleveren!
  7. Familie en vrienden Ook zij bezitten netwerken die voor jou heel nuttig kunnen uitpakken. Maak ook van hun tips gebruik, het is gratis.
  8. Overheidsinstanties Zoals de KvK, subsidiebureaus en buitenlands exportbureaus willen je graag helpen.
  9. Jij Luister goed naar je geweten en je intuïtie. Slaap er nog eens een nachtje over, calculeer alle risico’s en durf een besluit te nemen. Geen besluit is ook een besluit.
  10. Ouders Ook zij zien graag dat hun kind succesvol is. Ze kennen je goed en zullen je begeleiden waar mogelijk.

Durf los te laten en af te gaan op de deskundigheid van anderen.