Je bent een factuur kwijtgeraakt en hebt daarom niet betaald of je hebt een cashprobleem en daarom deze even laten liggen. Gevolg: Je ontvangt een brief van een  incassobureau. Let op, want zo’n brief vraagt om een snelle actie van jouw kant. Klopt alles wel of is hier sprake van een vergissing of valse aanmaning? Eén aanmaning is niet erg maar bij een tweede word je op kosten gejaagd. Denk er niet te licht over. Opletten dus en reageer in gepaste stijl en laat je niet overdonderen.   Hier volgen enige tips om de kosten zo veel mogelijk voor jou te beperken:

  1. Lees de brief goed door en leg deze nooit terzijde. Zo’n brief geeft slechts drie mogelijkheden: Je ziet dat de factuur klopt en gaat betalen, je bent het er mee eens en kunt niet betalen of je bent het er niet mee eens en betwist de vordering.
  2. Je moet betalen en wel zo snel mogelijk aan het incassobureau. Vergeet niet de incassokosten te voldoen, anders blijft een gedeelte openstaan en blijft het incassobureau je achtervolgen. Het helpt niet door het originele factuurbedrag rechtstreeks aan de schuldeiser te voldoen.
  3. Tracht een regeling te treffen. Als je het ermee eens maar niet bij machte bent om te betalen neem je zelf het initiatief en gaat praten. De schuldeiser krijgt geen geld als je failliet gaat en ziet liever een regeling van zes of tien betalingstermijnen dan helemaal geen geld.
  4. Je bent het er niet mee eens. Je betwist de vordering. Stuur zo snel mogelijk een aangetekende brief met de boodschap dat je de vordering in rechte betwist met vermelding van reden. Stuur ook kopie naar de opdrachtgever (voor jezelf ook een).
  5. Eis een specificatie van de schuld en de bijbehorende kosten op basis van een kopie van de originele factuur en betaal nooit voordat je akkoord bent.
  6. Onderhandel altijd over de incassokosten. De kans is groot dat als je je been stijf houdt deze kosten worden verminderd of weggeschonken. Vermeld dat het niet aan jou ligt dat je de rekening niet ontvangen hebt of dat je verhuisd bent e.d.
  7. Maak bezwaar tegen de incassokosten. Als te veel kosten berekend worden (max 15% van het factuurbedrag) en het incassobureau administratie – of bureaukosten opvoert (mag niet) betaal je heel eenvoudig niet. Ook als je niet echt een eerste aanmaning hebt ontvangen waarin je in gebreke bent gesteld weiger je te betalen.
  8. Je vindt dat je geheel in je recht staat.. Vraag onmiddellijk juridische hulp aan bij een jurist, advocaat, je rechtsbijstandsverzekering of bijvoorbeeld het Juridisch loket. Laat vooral de zaak niet te lang liggen maar reageer snel.
  9. Beslaglegging op je geld of goederen is niet zomaar mogelijk. Het incassobureau moet eerst naar de rechter stappen waar jij je mag verdedigen. Pas na een voor jou negatieve uitspraak zal bij niet betaling de deurwaarder beslag mogen leggen.