Er zijn veel klussen die gedaan moeten worden door meerdere personen tegelijk. Dikwijls vormen die een team om het project in te vullen. Naast het bekende sportteam vormen twee verpleegkundigen aan het bed, drie cateraars bij een feest maar ook zes verschillende bouwvakkers een bouwteam. De timmerman, elektricien, verwarmingsmonteur, schilder, stukadoor en de voorman vormen gezamenlijk een projectteam die rekening houdend met elkaar, het gebouw op tijd moeten opleveren.

Dat gaat goed mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

  1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle individuele bijdragen zijn nodig om de doelstelling van het project te halen. Daar hebben ook alle projectleden belang bij.
  2. Het projectteam beschikt over de juiste bronnen. Zowel materialen, tijd, geld, mensen en immateriële bronnen zoals vergunningen, informatie als bevoegdheden.
  3. Er is wisselend maar ook frequent contact tussen de projectleden. Dit is van cruciaal belang. Indien niet voldoende gecommuniceerd wordt zal de coördinatie van de werkzaamheden er onder lijden.
  4. De projectleden hebben een onderlinge taakafhankelijkheid. De werkzaamheden van de teamleden hangen serieel samen. De één kan niet werken als de andere nog niet klaar is maar dit kan ook parallel voorkomen.
  5. De activiteiten van de teamleden zijn verschillend maar dienen wel goed op elkaar afgestemd te worden. Teamleden kunnen elkaar (beperkt of tijdelijk) vervangen, samenwerken c.q. werkzaamheden van elkaar overnemen bij drukte of ziekte.
  6. De grootte van een projectteam is beperkt. Iedereen heeft zijn eigen taak. Indien de groep groter is (bijvoorbeeld 12 man) zullen er sub-groepjes ontstaan en zullen er teamleden zijn die dezelfde werkzaamheden verrichten.
  7. De teamleden moeten gemotiveerd zijn om goed samen te werken. Dit is een harde eis bij het werken binnen een projectteam. Dit houdt in: Open staan voor elkaar en elkaar helpen waar nodig. Aan solisten heeft een projectteam niets.
  8. Een teamlid dient over functionele en technische basisvaardigheden te beschikken in relatie tot de werkzaamheden. Daarnaast is het meedenken met probleemoplossingen, planning en werkstructurering nodig. Goede communicatievaardigheden zijn een eerste vereiste.
  9. De levensduur van een projectteam is meestal beperkt en eindigt bij de afronding van het project. Dit kan een rapport, een beoordeling maar ook een woning of een softwareprogramma zijn.