Als je een logo, tekening of afbeelding bedenkt is dat jouw intellectueel eigendom. Dit houdt in dat niemand zonder jouw schriftelijke toestemming het commercieel mag gebruiken. Zo mag jij ook niets kopiëren of gebruiken wat van een ander is. Zelfs geen foto. Vaak hoef je je helemaal niet te beschermen tegen vreemde “inbreuk”. Rechten ontstaan namelijk door het gebruik ervan op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Nuttig is wel de creatiedatum veilig te stellen via het i-depot BBIE/BOIP maar het is niet noodzakelijk. Het internet geeft iedereen tegenwoordig de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een kopie van een foto of ontwerp te maken en te gebruiken. We noemen zo’n actie het schenden van het auteursrecht. Het is moeilijk te traceren of iemand dat gedaan heeft, zeker als het aan de andere kant van de aardbol gebeurt. Daarom verdient het aanbeveling om afbeeldingen op internet onbruikbaar te maken door de naam van je bedrijf dwars over de foto te zetten. Ook kun je beeldmateriaal met een lagere resolutie op je website plaatsen waardoor de kwaliteit minder is en je het niet meer commercieel kunt gebruiken.

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechtsgebieden. Dat houdt in dat zonder toestemming het gebruik door anderen strafbaar is. De volgende rechtsgebieden kun je tegenkomen:

  1. Portretrecht  Het is niet geoorloofd een portret (foto of tekening) commercieel te gebruiken zonder iemands toestemming. (bijvoorbeeld in een advertentie of reclamefilm). Als je een bekende Nederlander bent kun je echter niet verhinderen dat je foto ongewenst in de Privé komt. Ook een foto op straat of in een stadion waar jij toevallig op staat kun je niet verhinderen.
  2. Octrooirecht  Dit wordt ook wel patentrecht genoemd, Het gaat hier om iemands uitvinding die zonder zijn toestemming niet commercieel gebruikt of gekopieerd mag worden. Dit is pas veel later voor je van toepassing.
  3. Modelrecht  Het gaat hier om het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het model dient geheel of gedeeltelijk nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. Ook fotomodellen zijn modelrechthebbenden. Zij bepalen het gebruik van de foto.
  4. Merkenrecht  Dit slaat op een eigen goed herkenbaar logo. Een nieuw teken of dienst wat jou onderscheidt van andere merken. Denk aan het logo van MacDonalds of de vorm van het Maggiflesje.
  5. Ideeën  Het staat iedereen vrij om ideeën te hebben. Daarom zijn deze moeilijk te beschermen. Als jij echter een idee hebt (bijvoorbeeld voor de vorm van een alternatieve fiets, een bord- of tv spelletje (big brother) kun je je idee laten registreren op creatiedatum. Je kunt dan later aantonen dat jij de eerste bent geweest die dit idee geopperd hebt en een ander jouw idee gekopieerd heeft en er zo met jouw rechten vandoor gaat. Het is zaak dat zodra je een idee hebt je zo vroeg mogelijk de registratiedatum bij een notaris of advocaat laat vastleggen.
  6. Auteursrecht  Dit recht geeft de auteur of maker van een letterkundig of kunstwerk het alleenrecht om dat werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Dit moet voorkomen dat een ander er met de rechten van teksten, foto’s, kleding of creatief vormgegeven producten van door gaat.
  7. Kwekersrecht  Dit recht geeft een kweker het alleenrecht op een nieuw ontwikkeld planten ras. Het verleent hem het recht tot het verhandelen en kweken van een beschermd kweek product.

Meer informatie bij auteursrecht.nl en de Dienst Intellectuele Eigendom, KMO Middenstand.