MAAK EEN FINANCIEEL PLAN (blog 134)

Als je een investeerder gevonden hebt die in je activiteit geïnteresseerd is heeft hij natuurlijk je verkoopverhaal aangehoord maar zijn interesse gaat vooral naar je cijfers; te weten je financiële plan. Dat vindt hij veel belangrijker dan je marketingverhaal want hij wil vooral weten: hoeveel ga je omzetten, hoeveel winst ga je maken, hoeveel investeer je zelf en hoeveel geld van buiten heb je nodig om die prachtige plannen te verwezenlijken. De kans is echter groot dat je vooral veel aandacht gaat geven aan de productie en marketing van je product waardoor je de aandacht voor je financiële gegevens verwaarloost of zelfs helemaal vergeet.

Om dat succesvol aan te pakken moet je de volgende zaken heel specifiek en professioneel uitwerken, uiteraard samen met je accountant:

 1. Investeringen: Maak een overzicht van de investeringen die je van plan bent te doen om te kunnen starten. Denk daarbij aan machines, auto’s, dure inventaris maar ook aan verbouwing of opknappen van een bedrijfspand. Gebruik daarbij realistische bedragen, anders snij je je later zelf in je vingers. Je moet vooral geloofwaardig blijven. Een financier kan namelijk goed tegen tegenslagen maar absoluut niet tegen verrassingen. Hij moet voor honderd procent van je op aan kunnen!
 2. Financieringen: Een financier die bereid is geld in een project te steken is altijd op zoek naar zekerheden. Dat moet in ieder geval een stuk eigen bijdrage te zijn. Zoiets geeft de investeerder meer zekerheid. Je dient hier dus een overzicht te geven van de investeringen die je van plan bent te doen en hoe die verdeeld gaan worden.
 3. Exploitatiebegroting: Dit is misschien wel het belangrijkste deel van je financiële plan. Het is de beschrijving van de verwachte inkomsten en uitgavenstromen gedurende de eerste paar jaar. Bekijk wat de gemiddelden in de branche zijn en bouw daarop voort. Vergelijk die ook met jouw begroting. Wees vooral specifiek met de cijfers gedurende het eerste jaar, terwijl daar nagenoeg nauwelijks inkomsten tegenover staan.
 4. Liquiditeitsbegroting: Hierin vergelijk je de tijdstippen van de inkomsten en uitgaven per maand. Let op: Het gaat hierbij over het moment dat de debiteuren werkelijk betalen en dat kan best twee of drie maanden later zijn dan factuurdatum en die is pas na levering. Zo kun je nagaan wat de ruimte is tussen inkomende en uitgaande gelden en hoeveel je aan liquiditeit nodig hebt om deze periode te overbruggen. Als dat slechts een korte periode is kan een kort bankkrediet uitkomst bieden zodat je daarvoor geen investeringskrediet nodig hebt. Geef ook duidelijk aan wat bij de eerstejaars begroting aan werkelijk geboekte opdrachten in de orderportefeuille zit en welke totale omzet je begroot. Daarbij dien je ook te vermelden welke kansen er liggen tot opdrachten, bijvoorbeeld projecten die reeds mondeling zijn toegezegd.
juli 1st, 2021|Reacties uitgeschakeld voor MAAK EEN FINANCIEEL PLAN (blog 134)

JIJ GAAT VOOR CROWDFUNDING (blog 137)

Indien je geen of slechts een beperkte financiering weet los te krijgen en daarmee niet aan je minimale wensen wordt voldaan blijft er de mogelijkheid om verder te kijken naar een tweede lening. Dat is goed mogelijk. Indien je meerdere leningen krijgt noemen we dat stapelfinanciering. Een moderne vorm van financieren is crowdfunding en wordt meestal gebruikt ter aanvulling of in plaats van een bancaire lening. Voordeel is dat deze leningen elkaar niet bijten en dat banken graag hun medewerking verlenen bij een lening via zo’n crowdfunding-platform. Er zijn inmiddels voldoende professionele platforms aanwezig.

Hier een aantal tips voordat je aan crowdfunding begint:

 1. Start op tijd met de aanvraag van een lening. De bank heeft behoorlijk tijd nodig om een financiering uit te werken en goed te keuren. Veel ondernemers wachten hier veel te lang met het indienen van een aanvraag.
 2. Bij het vinden van een financiering komt veel kijken. Je moet je cijfers klaar hebben en dikwijls nog aanpassen. Gesprekken met boekhouder, banken of een crowdfunding-platform nemen best wat tijd van je in beslag. Je zult merken dat je door deze druk dikwijls afgeleid wordt van je eigen werk. Houd dus de focus op je business.
 3. Zorg dat je je cijfers op orde hebt. Neem op tijd contact op met je boekhouder en bespreek met hem je papierwerk. Als hij er niet achter staat wordt het niets. Maak er wel je eigen verhaal van. Jij moet het tenslotte brengen.
 4. Als je financiering bedoeld is voor een uitbreiding of aankoop, doe die investering dan ook. Verdring het idee dat je het geld misschien ook wel ergens anders voor kunt gebruiken maar zet door je plannen door! Vooruitgang en groei is wat het doet bij ondernemen.
 5. Maak gedurende het proces geen wijzigingen in de wijze van boekhouding of verslaglegging omdat dan de boeken er anders komen uit te zien waardoor tijdens het verwerken van de aanvraag je gewijzigde cijfers gaat overleggen wat vertraging oplevert. Maak ook geen grote wijzigingen in je productlijn.
 6. Je krijgt door middel van crowdfunding toegang tot een groot netwerk. Besef het belang ervan en maak ook gebruik van. Tussen de financiers zitten ook potentiële klanten en je bent niet enige die van crowdfunding gebruik maakt.
 7. Blijf je zaak vernieuwen. De klant en de markt veranderen constant. Het is dus meer dan belangrijk dat jij continue met de markt mee verandert. Doe waar je goed in bent en focus daarop. Blijf bij, maak nieuwe plannen en ontwikkel ze.
 8. Denk er niet te licht over. Een lening verkrijgen via crowdfunding is namelijk geen simpele zaak. Bovendien ben je hoogstwaarschijnlijk niet bekend met het metier. Sta vooral open voor opbouwende kritiek en luister goed naar professionele waarschuwingen van de bank.
 9. Als je zeker weet dat je kunt groeien, ga er dan voor en grijp je kans. Wacht niet tot de zaken matig lopen want vergeet niet: Repareer het dak als het mooi weer is.
juli 1st, 2021|Reacties uitgeschakeld voor JIJ GAAT VOOR CROWDFUNDING (blog 137)

IS CROWDFUNDING WAT VOOR JOU? (blog 136)

Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering, dus zonder bank. Meestal particulieren die je een krediet voor een gedefinieerd project verschaffen. Het wordt gezien als een alternatieve financieringswijze aangezien normaliter de meeste bedrijven of ondernemingen naar een bank of financieringsmaatschappij gaan om een project te financieren. Crowdfunding kan de vorm van een lening hebben maar het kan ook een eenmalige donatie zijn. Crowdfunding is eigenlijk een vrij nieuw concept op de Nederlandse markt. Het wordt vooral gebruikt om een project of een startende onderneming te financieren. Het gebruik ervan is heel divers. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van crowdfunding als ze een project willen opstarten en de bank durft het niet aan om een relevante lening te verstrekken terwijl je omgeving dat wel durft. Omdat zij met velen zijn kan ieders bijdrage ook klein van omvang zijn. Jouw voordeel is bovendien dat je niet afhankelijk bent van slechts één financier en dat bovendien de banken er zeer welwillend tegenover staan. Het is aan te bevelen om bij crowdfunding een bemiddelaar of platform in te schakelen. Zo’n persoon heeft de ervaring en know-how en regelt als intermediair zowel de contracten als de geldelijke zaken en betalingen. In dat geval voelen de geldgevers zich ook een stuk geruster.

Er bestaan ontzettend veel manieren van crowdfunding. Het is bij crowdfunding in ieder geval de bedoeling dat je het project eerst online aanbiedt. Jouw oproep moet bestaan uit een concrete beschrijving van je project en/of product en jouw bedrijf en de gevraagde financiering. De volgorde van zo’n verzoek wordt dan als volgt:

 1. Voorlopige go/no.go binnen twee dagen op basis van screening van je businessplan, cijfers en prognoses
 2. Persoonlijk gesprek met jou als ondernemer gevolgd door een go/nogo
 3. De ondernemer maakt een pitch voor een investeringspropositie onder begeleiding van een intermediair
 4. Online lancering van de pitch
 5. Monitoring en indien nodig optimalisatie van de pitch
 6. Financiële afhandeling door de intermediair
 7. De ondernemer betaalt een succes-fee van 2 tot 5% van de gevraagde en opgehaalde leensom

Tientallen ondernemers melden zich per dag voor crowdfunding op het internet waarvan vele succesvol aan een lening worden geholpen. Dit gebeurt meestal in de vorm van een annuïtaire aflossingsvrije groeilening of converteerbare lening. De grote winst hierbij is de exposure die je ontvangt. De website trekt dagelijks ca. zesduizend potentiële investeerders. De kosten van een crowdfunding-lening zijn vergelijkbaar met een lening van een bank of financieringsmaatschappij.

juli 1st, 2021|Reacties uitgeschakeld voor IS CROWDFUNDING WAT VOOR JOU? (blog 136)