HOE KAN JE RIJK WORDEN? (blog 547)

Om rijk te worden zijn naast hard werken een tweetal basisvoorwaarden alles bepalend. Je zult een bedrijf moeten starten dat de potentie heeft een hoog netto inkomen te genereren en dat vooral hoger moet zijn dan je uitgavenpatroon. Er zal een commitment moeten zijn tot sparen en investeren. Je zult daarbij je uitgavenpatroon beperkt moeten houden en alles wat je daarna overhoudt dienen te sparen. Opzij leggen en investeren om zo je vermogen maximaal te laten groeien. Laten we wat punten verder verduidelijken. Het moge duidelijk zijn dat om rijk te worden je een klinkende business op moet zetten die bovendien veel geld omzet. De volgende strategieën zijn daarbij waardevolle hulpmiddelen om je inkomen te maximaliseren.

 1. Investeer in kennis en techniek.
 2. Leer van je concurrenten
 3. Luister naar adviseurs maar neem je eigen beslissingen
 4. Neem risico’s, maar geen ongelimiteerde risico’s
 5. Groei niet te snel
 6. Focus op wat verkoopt en niet op wat je kent
 7. Blijf bijleren en je ontwikkelen
 8. Geniet van je vrijheid

Je hoeft je niet te spiegelen aan succesvolle mensen die door hun mooie gezichtje op de tv in hun tweede jaar al tonnen of miljoenen verdienen. Als zzp-er dien je veel meer geduld te hebben. Een bekend cliché is dat het 15 jaar neemt voordat je een groot financieel succes wordt. Het jammerlijke is dat het niet slechts een cliché is maar realiteit. De kans is kleiner dat je in 4 jaar miljonair bent dan in de loterij. Om een fortuin te verdienen neemt gewoon jaren. De sleutel tot je succes is dus geduld. Tel je zegeningen, blijf hard werken en geniet van zelfstandigheid. Als je het rustiger aan wilt doen, prima. Even goede vrienden maar als je wel bereid bent er voor te gaan door grote offers te brengen dan is daar een gerede kans dat er een moment komt dat je die klapper maakt. Dat de door jou gecomponeerde song die hit wordt. Dat jouw schilderij de hoofdprijs op de veiling gaat opbrengen of dat jouw zorgkantoor gaat doorbreken. Daarna merk je dat de rest vanzelf gaat. Dan krijg je het gevoel dat je tienmaal zoveel produceert terwijl je minder hard werkt! Misschien denk je dat rijkere mensen met geld smijten, maar dat is niet zo. De meeste rijken zijn rijk geworden met zuinig aandoen. Beetje bij beetje sparen. Veel verdienen en weinig uitgeven. Gefortuneerden houden zich aan de drie V’s. Ze staan voor:

Verslijten, Verstellen en Vergeten.

Met andere woorden: Alles opmaken, van een fiets tot aan een paar schoenen. Repareren wat kapot gaat. Een auto repareren is goedkoper dan een nieuwe kopen en bij een impulsieve koopdrang wachten tot je het vergeten bent. Een onderzoek onder Amerikaanse rijken heeft ook uitgewezen dat vrouwen die met een rijke man zijn getrouwd nog voorzichtiger met geld omgaan dan hun man. Ze houden een kasboek bij en plannen uitgaven heel zorgvuldig.

Miljonair worden is heel gemakkelijk. Het is een kwestie van vroeg opstaan, hard werken en een oliebron ontdekken.     John Paul Getty – miljardair

juli 4th, 2021|Reacties uitgeschakeld voor HOE KAN JE RIJK WORDEN? (blog 547)

EEN EXTERN ADVISEUR INHUREN (blog 536)

De tijd dat je na een lange dagtaak even snel de wetgeving, milieueisen of subsidiemogelijkheden er op nasloeg is voorgoed voorbij. Je kunt niet meer alles alleen doen. Daarom zijn er professionele specialisten beschikbaar die jou op een aantal terreinen kunnen helpen.

Adviseurs vindt je op een groot aantal terreinen zoals verzekeringen en fiscale zaken. Op boekhoudkundig, juridisch of overnameterrein maar ook op IT, franchise of agrarisch gebied. Hij brengt ervaring en kennis in en heeft als buitenstaander een frisse kijk op de zaken. Hij bekijkt de dingen van een afstand en kan een probleem beter inschatten door op een onbevooroordeelde wijze naar te kijken. Hij is onafhankelijk en heeft een breder en objectief inzicht. Uiteraard heb jij als ondernemer altijd de eindverantwoordelijkheid, wat zijn advies ook mag zijn. Het is tenslotte jouw firma en het is 100% jouw beslissing om het verkregen advies op te volgen of niet maar wat houdt een adviseur eigenlijk in? Wat voor bevoegdheden heeft hij en wat is de reikwijdte van zijn advies? Daarom even meer uitleg:.

Definitie van een extern adviseur: Dit is een persoon die een ondernemer helpt bij het bereiken van een tevoren vastgesteld resultaat. De assistentie en hulp zal bestaan uit het verschaffen van informatie, het analyseren van verwachte problemen, het begeleiden van eventuele veranderingen of het uitwerken van aangepaste oplossingen.

Wanneer zou je gebruik maken van een extern adviseur? Jij bezit bepaalde kennis van de markt en/of product. Om die kennis te wegen of je aanpak tegen het licht te houden is tegengas onontbeerlijk. Daarnaast zijn er veel terreinen waar je weinig of geen verstand van hebt. Juist een extern adviseur bezit de nodige kennis en praktijkervaring om jou daarbij te helpen (en te behoeden voor grote fouten). Hij mag dan wel duur lijken maar vergeet niet dat goedkoop duurkoop wordt als je denkt alles wel zelf te kunnen.

De volgende vragen mag je jezelf stellen bij het zoeken en vinden van een extern adviseur:

 1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over diverse adviseurs
 2. Vind een adviseur die inzicht heeft in jouw bedrijfstak
 3. Trek referenties na en bel zijn klanten
 4. Klikt het contact op het persoonlijke vlak?
 5. Maak de juiste keuze van jouw adviseur
 6. Spreek heel duidelijk je verwachtingen uit
 7. Spreek af wie wat gaat doen en zet dat op papier
 8. Communiceer de beperkingen van het advies in tijd en in geld
 9. Stel zo veel mogelijk vragen om te zien of je adviseur jou wel echt begrijpt
 10. Maak duidelijke afspraken over de te verwachte kosten
juli 3rd, 2021|Reacties uitgeschakeld voor EEN EXTERN ADVISEUR INHUREN (blog 536)

WAT BETEKENT  INTELLECTUEEL  EIGENDOM (blog 541)

Als je een logo, tekening of afbeelding bedenkt is dat jouw intellectueel eigendom. Dit houdt in dat niemand zonder jouw schriftelijke toestemming het commercieel mag gebruiken. Zo mag jij ook niets kopiëren of gebruiken wat van een ander is. Zelfs geen foto. Vaak hoef je je helemaal niet te beschermen tegen vreemde “inbreuk”. Rechten ontstaan namelijk door het gebruik ervan op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Nuttig is wel de creatiedatum veilig te stellen via het i-depot BBIE/BOIP maar het is niet noodzakelijk. Het internet geeft iedereen tegenwoordig de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een kopie van een foto of ontwerp te maken en te gebruiken. We noemen zo’n actie het schenden van het auteursrecht. Het is moeilijk te traceren of iemand dat gedaan heeft, zeker als het aan de andere kant van de aardbol gebeurt. Daarom verdient het aanbeveling om afbeeldingen op internet onbruikbaar te maken door de naam van je bedrijf dwars over de foto te zetten. Ook kun je beeldmateriaal met een lagere resolutie op je website plaatsen waardoor de kwaliteit minder is en je het niet meer commercieel kunt gebruiken.

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechtsgebieden. Dat houdt in dat zonder toestemming het gebruik door anderen strafbaar is. De volgende rechtsgebieden kun je tegenkomen:

 1. Portretrecht  Het is niet geoorloofd een portret (foto of tekening) commercieel te gebruiken zonder iemands toestemming. (bijvoorbeeld in een advertentie of reclamefilm). Als je een bekende Nederlander bent kun je echter niet verhinderen dat je foto ongewenst in de Privé komt. Ook een foto op straat of in een stadion waar jij toevallig op staat kun je niet verhinderen.
 2. Octrooirecht  Dit wordt ook wel patentrecht genoemd, Het gaat hier om iemands uitvinding die zonder zijn toestemming niet commercieel gebruikt of gekopieerd mag worden. Dit is pas veel later voor je van toepassing.
 3. Modelrecht  Het gaat hier om het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het model dient geheel of gedeeltelijk nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. Ook fotomodellen zijn modelrechthebbenden. Zij bepalen het gebruik van de foto.
 4. Merkenrecht  Dit slaat op een eigen goed herkenbaar logo. Een nieuw teken of dienst wat jou onderscheidt van andere merken. Denk aan het logo van MacDonalds of de vorm van het Maggiflesje.
 5. Ideeën  Het staat iedereen vrij om ideeën te hebben. Daarom zijn deze moeilijk te beschermen. Als jij echter een idee hebt (bijvoorbeeld voor de vorm van een alternatieve fiets, een bord- of tv spelletje (big brother) kun je je idee laten registreren op creatiedatum. Je kunt dan later aantonen dat jij de eerste bent geweest die dit idee geopperd hebt en een ander jouw idee gekopieerd heeft en er zo met jouw rechten vandoor gaat. Het is zaak dat zodra je een idee hebt je zo vroeg mogelijk de registratiedatum bij een notaris of advocaat laat vastleggen.
 6. Auteursrecht  Dit recht geeft de auteur of maker van een letterkundig of kunstwerk het alleenrecht om dat werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Dit moet voorkomen dat een ander er met de rechten van teksten, foto’s, kleding of creatief vormgegeven producten van door gaat.
 7. Kwekersrecht  Dit recht geeft een kweker het alleenrecht op een nieuw ontwikkeld planten ras. Het verleent hem het recht tot het verhandelen en kweken van een beschermd kweek product.

Meer informatie bij auteursrecht.nl en de Dienst Intellectuele Eigendom, KMO Middenstand.

juli 2nd, 2021|Reacties uitgeschakeld voor WAT BETEKENT  INTELLECTUEEL  EIGENDOM (blog 541)