Wat betekent eigenlijk het veel gebruikte woord marketing? Het NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing definieert het als volgt: Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransactie te bevorderen, te vergemakkelijken of te bespoedigen. Het betekent alles doen wat kan helpen opdat de klant overgaat tot koop. Marketing betekent niet adverteren, promotie, brochures, Public Relations, beurzen, premiums, feestelijke opening e.d. Niet als zelfstandig begrip en zelfs niet als collectief. Het heeft zeker een aantal ideeën over marketing, maar het houdt veel meer in. Marketing betekent een algehele houding ten opzichte van hoe je een onderneming runt. Het begint en het eindigt bij JOU. Hoe je gekleed gaat, hoe je spreekt, hoe je je gedraagt, hoe je houding is, hoe je een klant tegemoet treedt en behandelt en hoe je winkel of zaak eruitziet. In het kort, welk imago je voor jezelf, je product en je onderneming creëert. Het houdt ook in hoe je reageert op problemen, wat voor soort brieven je stuurt, hoe je je geld binnenhaalt. Let op: niemand van de buitenwereld bepaalt je imago! De twee gulden regels luiden:

  1. Doe alles om je persoonlijke integriteit te bewaren. Je persoonlijke integriteit is en zal altijd de meest belangrijke en grootste verdienste blijven van de onderneming die je binnenkort start. Deze kwaliteit is nog veel belangrijker dan de funding die je hebt geregeld of de eerste 100 opdrachten die je weet af te sluiten. Zorg voor en behoudt je integriteit te allen tijde, wat de prijs ook mag zijn. Zorg dat je doet wat je zegt of belooft, wat de kosten ook mogen zijn. Zelfs als je er zwaar op verliest. Als je een fout begaat, geef het toe. Kom ervoor uit en bevestig het schriftelijk. Door er ruiterlijk voor uit te komen, win je een boel krediet en wellicht is een klant genegen je te helpen bij het vinden van een oplossing. Ook als je iemand anders beschadigt hebt, steek je hand omhoog en geeft het toe. Er is niets zo dodelijk als een ondernemer waar je niet van op aan kunt. Doe ten slotte alles wat in je vermogen ligt om het goed te maken.
  2. Houd jezelf niet voor de gek. Wees bovenal eerlijk met jezelf. Het is in de praktijk heel gemakkelijk om jezelf te overtuigen dat alles goed gaat, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Tracht zoveel mogelijk objectief te zijn en je problemen of zwakke punten onder ogen te komen. Je geleverde product en service is niet zoals het zou moeten? Dan helpt het niet als je jezelf voor de gek houdt. Bekijk eerlijk je problemen en los ze op, c.q. doe er wat aan met de nodige durf en integriteit.

Het grote geheim van succes in zaken is je persoonlijke integriteit. Al het andere is bijzaak. Het is je grootste marketingtool. Vergeet dat nooit!