Je hebt je nieuwe activiteit gestart en bent een tijdje lekker bezig. Je hebt het gevoel dat het wel goed gaat maar je vraagt je af of je voldoende winst maakt. Je hebt een businessplan geschreven dat is gebaseerd op een netto winstmarge van acht procent maar je ontdekt dat je na het eerste halfjaar zelfs helemaal niet in de buurt komt van dat cijfer. Je weet zelfs niet zeker of je alle noodzakelijke variabele kosten hebt ingecalculeerd. De oplossing is deze: voer een break-evenanalyse uit. Dat is een methode om te berekenen of je wel je break-even punt hebt bereikt. Pas als je dat gedaan hebt, kun je terugkeren naar de weg naar winstgevendheid. De rekenformule hangt af van het product of de dienstverlening:

Indien je een product verkoopt:

  1. Vind uit welke items onder de rubriek vaste kosten Deze kosten blijven ongeveer hetzelfde, onafhankelijk van de omzetten in die periode. Dit zijn huur, lease, reclame, bank en financieringskosten.
  2. Bepaal je variabele kosten. Dit zijn kosten, die specifiek te maken hebben met de fabricage en verkoop van je producten, zoals: inkoop, materialen, commissies, transportkosten maar ook overige verkoopkosten en dergelijke.
  3. Vind uit welke items noch bij de vaste kosten noch bij de variabele kosten horen, bijvoorbeeld marketing en advertentiekosten.
  4. Tel bovengenoemde drie items op: dit zijn je totale kosten.
  5. Neem het bedrag van de totale omzet en trek daar de variabele kosten van af om je winstmarge te bepalen. Je totale vaste kosten, gedeeld door je percentage winst geeft je omzet break-evenpunt in euro’s.
  6. Om je break-evenpunt in producten te bepalen, deel je je winstmarge door het totale aantal units, die je gefabriceerd hebt. Daarna deel je de totale vaste kosten door de winstmarge per unit.

Indien je een service of dienst verkoopt, gaat de berekening volgt:

  1. Voer bovengenoemde eerste vier stappen uit .
  2. Deel je totale inkomsten door je totale kosten

Als je inkomsten boven de kosten uitkomen, ben je winstgevend. Zo niet, dan zul je de inkoopkosten en/of productiekosten moeten verlagen of veel meer verkopen. Ga snel over tot actie, want als je niets doet, kan het snel afgelopen zijn met je activiteit.

Verkoopprijs minus inkoopprijs = brutowinst
Brutowinst min gemiddelde bedrijfskosten = nettowinst

Brutowinst is de winst voor aftrek van belastingen en afschrijvingen.  Nettowinst is de brutowinst na aftrek van belastingen en afschrijvingen.

Winstmarge in procent per eenheid verkocht product bereken je zo:
Verkoopprijs minus kostprijs, gedeeld door de kostprijs is de winst in procenten.