Als je tijdelijk niet in staat bent om aan je betalingsverplichtingen te voldoen dien je surseance van betaling aan te vragen bij de rechtbank. Dat kan zijn omdat je te weinig omzet en winst (marge) gemaakt hebt of omdat de projecttermijn te lang duurt voordat je betaald krijgt en daarom in financiële problemen komt. Surseance houdt in dat je tijdelijk uitstel van betaling krijgt. Meestal gebeurt dit voor een termijn van 12 tot 18 maanden. In die tijd kun je de noodzakelijke maatregelen treffen om je financiële zaken op orde te krijgen. Op deze wijze wordt voorkomen dat je per omgaande failliet wordt verklaard terwijl dat niet altijd de juiste oplossing voor je probleem is. Of een surseance bij jou past is afhankelijk van de reden waarom je in de problemen bent gekomen. Wellicht biedt een schuldsanering een veel betere oplossing voor jouw situatie. De volgorde is dan als volgt:

  1. Surseance aanvragen. Je kunt uitsluitend een verzoek tot surseance bij de rechtbank indienen via een advocaat. Je levert je financiële gegevens aan plus de lijst van schuldeisers (je crediteuren). Vooral je onderhanden werk en je uitstaande opdrachten zijn daarbij van belang! Binnen 24 uur verleent de rechtbank dan een voorlopig akkoord. Daarna maakt hij een definitieve beslissing bekend.
  2. De rechtbank beslist tot een definitieve surseance. Voordat de rechtbank tot een definitieve surseance beslist zal hij eerst de schuldeisers de gelegenheid geven om te worden gehoord. Deze mogen hierover stemmen. Indien de rechtbank beslist om een definitieve surseance te verlenen mogen de schuldeisers die niet hebben gestemd nog hoger beroep aantekenen.
  3. De rechtbank weigert surseance. Het kan zijn dat je aanvraag door de rechtbank geweigerd wordt. In dat geval wordt je failliet verklaard en dien je een advocaat in de arm te nemen om hoger beroep te laten aantekenen tegen de weigering van de rechtbank om een definitieve surseance te verlengen.
  4. Faillietverklaring (geen surseance). Het kan zijn dat de rechtbank geen verdere toekomst voor je activiteiten ziet en daarom een definitieve surseance zal weigeren. In dat geval zul je per omgaande failliet worden verklaard. Je hebt nog wel de mogelijkheid om je advocaat hoger beroep te laten aantekenen tegen het faillissement om zodoende alsnog een definitieve surseance te verkrijgen.
  5. Er wordt een bewindvoerder aangesteld. Deze zal je adviseren en helpen bij de onderhandelingen met de schuldeisers. Hij beheert (in samenwerking met jou) je banksaldo en je vermogen. Hij dient wel al je beslissingen goed te keuren en in het belang van je bedrijf moeten zijn om zodoende de beste kans te bieden dat schuldeisers betaald kunnen worden. Hij is ook degene die in de vergadering van schuldeisers een betalingsregeling zal overeenkomen (beslist door de meerderheid). Zij krijgen dan allen een gelijk percentage van de vordering uitbetaald. Het niet betaalde gedeelte kunnen zij later niet meer opeisen, ook als het je weer goed gaat met je bedrijf. De rechtbank zal zo’n akkoord bevestigen.