Een goed gesprek voeren is voor een ondernemer van groot belang. Je zult als starter of zzp’er moeten inspelen op de gedachtegang van een ander. Goede communicatie is daarbij essentieel. Het is van groot belang dat de klant zijn echte wensen durft uit te spreken. Hiertoe zal jij hem soms moeten stimuleren.  In een verkoopgesprek creëren beide partijen eerst een Beeldvorming. Naar aanleiding daarvan verkrijgt men een Oordeel, waarna men later zal overgaan tot Besluitvorming (volgorde goed bewaken) onthoud dus: BOB.                              

De volgende gesprekstechnieken, mits met de juiste intentie gebruikt, kunnen hierbij behulpzaam zijn:

 1. Ga er echt voor zitten als je goed moet luisteren.
 2. Stel open, niet sturende vragen.
 3. Volg de gebeurtenissen in het gedachtespoor van je gesprekspartner.
 4. Vat zo nu en dan samen zonder het aan of in te vullen.
 5. Vraag verduidelijking als je iets niet begrijpt.
 6. Gebruik tussenwerpsels (ja, hm, e.d.).
 7. Let op hoofd- en luisterhouding (niet achteroverleunend uit het raam starend).
 8. Laat merken dat je goed luistert, door te ordenen en te reflecteren.
 9. Bewaak goed de juiste volgorde: beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming.
 10. Luister zonder van tevoren een mening te vormen.
 11. Als je iets niet volledig begrijpt, vraag het er dan naar.
 12. Ga er niet te snel vanuit dat je weet wat de ander bedoelt.
 13. Kom niet meteen met de oplossing als iemand je iets vertelt.
 14. Laat je niet afleiden als de ander iets vertelt wat je niet interesseert.
 15. Raak niet geïrriteerd als je de ander niet begrijpt.
 16. Praat om de beurt en niet voor je beurt.
 17. Gebruik stilte (geef de ander ook de tijd zijn gedachten te ordenen).
 18. Houd goed voor ogen wat het doel van het gesprek is en houd het gesprek positief.
 19. Pas jouw verhaal aan de situatie van de klant aan.

Kortom: Kijk de klant aan, ontdek wat hij bedoelt, bepaal je eigen standpunt pas na kennisname van de ander en maak gebruik van stilte.

Is het een verkoopgesprek? Volg het Kiss Principe. Keep It Short and Simple! Des te korter, krachtiger en simpeler de boodschap, des te groter de impact!

Er kan alleen worden gecommuniceerd als beide gesprekspartners de belangrijkheid inzien van elkaars feiten, meningen, ideeën en emoties.