Zonder dat je je realiseert stel jij als persoon gemerkt en ongemerkt voor jezelf bepaalde doelen vast. “Ik wil zus, ik wil zo, maar het liefst wil ik ook dat bereiken”. Prima dat je jezelf doelen stelt. Je wilt bijvoorbeeld vorderingen maken in het aanknopen van relaties of meer winst maken. Dan moet je daar tijd, geld en energie in steken maar wat wordt nu heel concreet je doel? Veel mensen hebben rijkdom en geluk als doelstelling maar welke doelen zijn er eigenlijk? Laten we dat eens nader onder de loep nemen. Doelstellingen die jezelf kunt stellen en in relatie staan met het starten van een eigen onderneming zijn onder te verdelen in vijf groepen: Te weten:

  1. Persoonlijke doelstellingen Die hebben te maken met je persoonlijke wensen en opvattingen met betrekking tot je zaak zoals: Het behouden van je eigen identiteit, maar ook: in hoeverre betrek je je partner en of kinderen in de zaak. Gaan ze op een bepaalde manier meewerken of zijn ze erbij betrokken en hoe stel je dat voor? Wie gaat het bedrijf echt runnen en wat vind je partner ervan. Wil iemand anders soms ook inspraak? Wat kan een goed moment zijn voor je start of uitbreiding? Is één van je kinderen afgestudeerd of oud en wijs genoeg om later de zaak wellicht te leiden of over te nemen?
  2. Materiële doelstellingen Dit betreffen zakelijke of materiële dingen die met name je inkomen en levensstandaard aangaan. Hoe rijk wil je worden maar ook: hoe financieel (on)afhankelijk ben je vooral het eerste jaar en daarna? Hoe ver ga je in het aanspreken van je financiële buffer of kun je het de eerste jaren gemakkelijk uitzingen met opgebouwde reserves?
  3. Sociale doelstellingen Die hebben betrekking op de sociale condities en contacten die er overblijven als de zaak eenmaal loopt en jouw volle aandacht en tijd vergen. Hoeveel van je tijd en energie resteert voor relaties, lezen, uitgaan en sociale contacten, hobby’s en vakantie? Overzie de consequenties, zodat je na een jaar niet merkt dat je in een sociaal gat bent gevallen. Bedenk dat je je doelstellingen naar beneden dient bij te stellen en een aantal dingen aan experts zult moeten overlaten om voldoende privétijd over te houden.
  4. Dagelijkse doelstellingen. Als je elke dag aan het werk bent moet je zorgen dat je op ieder moment van de dag een lijstje op tafel hebt liggen met de meest belangrijke doelen zodat je het altijd onder ogen komt om je eraan te herinneren waar aan je werkt. Maak ook een lijst van Dingen Doen om je dichterbij het bereiken van je doel te brengen. Je zult ervaren dat het echt helpt als je op de Dingen Doen lijst items categoriseert in belangrijkheid.
  5. Zakelijke doelstelling is de begroting die je voor je zelf gemaakt hebt met cijfers op het gebied van omzet, kosten, winst, gewerkte uren, aantal klanten en producten. Vul zelf maar in: niet zoiets van “ik wil succesvol worden” maar ik wil toch wel minimaal een omzet draaien van 400.000 euro en dit jaar een winst van 15.000 euro.