Communicatie is een ander woord voor informatie-uitwisseling tussen mensen (zowel bewust als onbewust). Mensen zijn sociale wezens. Zij uiten zich door mondelinge communicatie. Mensen leren te communiceren bij het opgroeien, op school, met vrienden en op hun werk. Om te communiceren moet je met meer dan één persoon zijn.

Om te onthouden:  C O M M  U N I C  E R E N

                                                U & IK

Meestal gaat communiceren vanzelf. We reageren snel, zitten er versuft bij zonder wat te zeggen of doen alsof we niets horen. Je communiceert voornamelijk onbewust maar je kunt ook bewust communiceren.   Waarom communiceer je?   Wat is het doel van het gesprek?   Wat wil je bereiken met het gesprek?    Wat voor informatie wil je krijgen?

Denk eraan: als de doelstelling van een gesprek of een bepaald deel van een gesprek voor een van beide gesprekspartners niet duidelijk is, mislukt het gesprek! Ga zorgvuldig na of je over bepaalde onderwerpen waarover je gaat spreken:

  • informatie wilt geven (instructief).
  • informatie wilt vragen (informatief).
  • informatie wilt uitwisselen (meningsvormend of besluitvormend).

Soorten communicatie

We onderscheiden verschillende soorten communicatie:

  1. Verbale en non-verbale communicatie. Verbaal doe je dat via woord of geschrift, non-verbale communicatie is communicatie zonder woorden (gezichtsuitdrukking en houding).
  2. Interne en externe communicatie. Interne communicatie is in de eigen groep, bijvoorbeeld bij familie of bedrijf. Externe communicatie is bijvoorbeeld via de tv, de krant of op een groot reclamebord.
  3. Enkelvoudige en meervoudige communicatie (eenzijdig of meerzijdig). Eenzijdig betekent van de een naar de ander zonder response (de krant of tv).  Meerzijdige communicatie is als je een reactie krijgt, een antwoord op je vraag of een discussie en tijdens een vergadering.
  4. Intentionele of niet intentionele communicatie. Intentioneel is met een bedoeling (bijvoorbeeld een discussie uitlokken). Niet intentionele communicatie is communicatie zonder dat je het wenst (bijvoorbeeld blozen als je niet de waarheid spreekt).
  5. Intermenselijke en openbare communicatie. Intermenselijke communicatie is communicatie tussen een beperkt aantal personen. Openbare communicatie geeft info waar iedereen kennis van kan nemen (bijvoorbeeld spreken in het openbaar).
  6. Directe en indirecte communicatie. Bij directe communicatie zijn de personen in staat door regelrechte waarneming met elkaar te communiceren. Bij indirecte communicatie komt er een tussenstation aan te pas (bijvoorbeeld brief, mail, fax, film of telefoon).